Projektet Welcome

Jämtland Härjedalen Turism har skickat in ansökan om ett Interregprojekt. Projektet har fokus på ökad internationell attraktions- och konkurrenskraft hos företagen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och Tröndelag, Norge, året runt. Detta genom ökad kännedom och tillgänglighet med hjälp av smartare samarbete samt proaktiv bearbetning av transportörer, media och köpare/säljare.

Läs mer

Projektet Welcome

Interregprojekt med fokus internationell attraktionskraft Jämtland Härjedalen Turism har skickat in ansökan om ett Interregprojekt. Projektet har fokus på ökad internationell attraktions- och konkurrenskraft hos

Läs mer