Turism & lokal service

Syftet med JHT:s (Jämtland Härjdedalen Turism) projektet är att studera och belysa under vilka förutsättningar som turismföretagen i högre utsträckning kan utgöra plattformar för samordning av service och andra viktiga funktioner i samhället.

Läs mer

Turism & lokal service

Projektbeskrivning Syftet med JHT:s (Jämtland Härjdedalen Turism) projektet är att studera och belysa under vilka förutsättningar som turismföretagen i högre utsträckning kan utgöra plattformar för

Läs mer
Skip to content