skoter äventyr vinter snö fjäll skog

Hållbar utveckling av skoterturism

21 april, 2016
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Konferens 14-15 april 2016

Den 14-15 april 2016 arrangerades en konferens i Funäsfjällen kring hållbar utveckling av skoterturism. Bakgrunden till konferensen är ett samtal våren 2015 mellan Nationella snöskoterrådet och JHT. Det handlade i korthet om att det finns ett behov av att fortsätta utveckla skoterturismen både för att den på många håll är en viktig del av näringen och för att det är nödvändigt att hitta bättre och mer hållbara former för att minska slitningarna mellan olika aktörer och berörda, inte minst markägare, besöksnäring och skoteråkare.

En arbetsgrupp bildades hösten 2015 och för att få en bredd på både kompetens och synpunkter så bjöds parter som Länsstyrelsen, kommuner, destinationsbolag, LRF, aktivitetsbolag och ledbolag in och ganska snabbt kom gruppen fram till att arbeta för en konferens våren 2016. Att det blev Funäsdalen har att göra med att gruppen var enig om att den destinationen är ett gott exempel på hur man sedan länge lyckats med att öka betydelsen av skoterturismen samtidigt som störningarna minskat.

Under konferensens första del fick olika aktörer ge sin syn på vad skoterturism är för dem, vilka utmaningar som finns osv och under den andra delen arbetades en handlingsplan fram för det fortsatta arbetet. Några slutsatser av den processen är att närmare 60 deltagare under två dagar gav ett bra utbyte av erfarenheter och ger en positiv påverkan på alla aktörer i frågan, att deltagarna gärna ser att konferensen blir årligen återkommande, att besöksnäringen bör vara med i Nationella snöskoterrådet och att en branschorganisation bör bildas. I den sista frågan kommer JHT att bistå i bildandet medan den långsiktiga lösningen måste stå på egna ben. Som slutkläm på konferensen formulerades ett gemensamt uttalande i form av ett pressmeddelande med rubriken ”Branschorganisation för skoternäring på väg att bildas”.

För mer info: Mats Forslund

Skip to content