handbok 2015

Handbok JHDB

23 april, 2015
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Jämtland Härjedalen Databas

Jämtland Härjedalen Databas (JHDB) driftas av Jämtland Härjedalen Turism och är den gemensamma databasen för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

2001 utvecklades JHDB på initiativ av JHT och ersatte då pärmsystem etc på Jämtland Härjedalens turistbyråer. Eftersom inget system fanns som motsvarade Jämtland Härjedalens önskemål så skapades ett eget system. Det ursprungliga systemet är idag utbytt för ännu enklare distributon av informaton till andra hemsidor/appar så att samma informaton inte ska behöva matas in på flera ställen.

Idag distribueras JHDB-­‐poster bl a till jamtland.se, destinationshemsidor i Jämtland Härjedalen, Swedavias hemsida (evenemang i Jämtland Härjedalen), Wikitude, Storsjöbygdsappen och Spot I love.

Öppna handboken för JHDB här »