Dromskåran Bydalsfjällen Jonas Herjeby

Jämtlandsmodellen – ett sätt att beskriva besöksnäringen

17 maj, 2022
Text: Jonas Herjeby, JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Under våren har en arbetsgrupp bestående av aktörer inom besöksnäringen och andra sakkunniga träffats vid ett antal tillfällen, som en del av projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0. Tillsammans har de diskuterat hur besöksnäringen i länet kan stärkas bland annat via en modell som bättre beskriver besöksnäringens roll för utvecklingen i Jämtland Härjedalen.

Diskussionsgrupp

Gruppen har utifrån målen i projektet diskuterat hur branschen kan arbeta för att stärka kompetensen, organisera sig bättre och tydligare visa på hur viktig besöksnäringen är för utvecklingen i regionen.

Diskussionerna har visat att man behöver kunna visa upp att besöksnäringen är så mycket mer än bara gästnätter och kronor. Att den också bidrar med flera mjuka värden, så som stolthet, gemenskap och attraktivitet. Inom projektet kommer vi nu att ta diskussionerna vidare med att utveckla en modell för att visa upp vad besöksnäringen betyder för länet i en samlad bild – en modell.

Jämtlandsmodellen

Modellen, som går under arbetsnamnet Jämtlandsmodellen, fokuserar på tre spår: De hårda fakta vi redan vet och är duktiga på att visa upp, traditionen och den stora erfarenhet vi inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen besitter och de mjuka värdena som ibland kan vara de svåraste att visa på. Under året kommer vi i projektet arbeta med olika aktiviteter för att alla tre spåren ska vara stadiga ben för att beskriva vad regionens besöksnäringen ”står på”/består av.

–      Det har varit en bra sammansatt grupp med många olika perspektiv och erfarenheter, säger Jörgen Larsson, som suttit i arbetsgruppen.

–      En sån här modell syftar till att vi ska kunna opinionsbilda för besöksnäringen, attrahera investeringar i infrastruktur och underlätta för de mindre företagarna att kunna finansiera sin verksamhet. Jag ser med spänning fram mot att se hur vi kan använda det i praktiken, säger han.

Arbetsgruppen

Övriga medlemmar i arbetsgruppen har varit projektledaren Rickard Hallström, JHT:s vd Teres Gärdin, Mikael Jonsson, Katarina Nyberg Finn, Mattias Rosberg och Johan Ericson.

Skip to content