GängFikarLadaPhotoAndersRobertsson

Lägesrapport för JHTs deltagande i projektet Måltidsturism

20 augusti, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anders Robertsson

Bakgrund

Mot bakgrund av den ansökan som JHT formulerade våren 2018, beviljades JHT 400 tkr i bidrag av de medel staten ställt till Region JH:s förfogande avseende insatser kopplade till den regionala (och nationella) livsmedels- och matstrategin.

I korthet nyttjas de 400 tkr till att vår region genom JHT kan medverka på en högre nivå än tidigare i Visit Swedens projekt Måltidsturism som har en mycket tydlig exportinriktning. Utvecklad marknadskommunikation och kompetens är projektets två huvudområden. JHT:s medel används till hälften som medfinansiering i projektet och till hälften för att täcka JHT:s egna kostnader för genomförande och planering under 2018.

Nedan följer en kort rapport som beskriver genomförda och planerade aktiviteter till och med augusti 2018 med fortsättning delvis under 2019 men i kommande rapporter och rekvisition kommer förstås enbart kostnader avseende 2018 att finnas med.

Genomförda och planerade aktiviteter

I JHT:s nya uppdrag har det tydliggjorts att vi avseende marknadskommunikation i första hand ska förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med material i syfte att påverka image och skapa kännedom primärt för digital användning. I det här och liknande sammanhang är The Guardian exempel på media, Crystal på en turoperatör och easyJet på en transportör .

Den jämtländska gastronomin finns tillsammans med naturen och kulturen alltid med som en röd tråd genom de internationella insatser som görs av Jämtland Härjedalen Turism. Vid samtliga pressresor kommuniceras vår natur, kultur och gastronomi som tillsammans är det som gör just oss unika. Beroende på deltagare och mottagare av kommunikationen blir fokuset olika stort och vissa pressresor anordnas helt med fokus på måltidsturism.

Under våren 2018 genomfördes en gastronomisk pressresa från UK till Jämtland Härjedalen. Under denna pressresa fick deltagarna ta del av vår natur, kultur och gastronomiska pärlor. Resultat från resan har redan kommit bland annat genom artiklar i Metro UK samt via matbloggar. Under sommaren 2018 var The Guardian på plats för en outdoor-artikel om fjälläventyr och även här fanns gastronomin med som en given del av äventyret.

På Jämtland Härjedalens inspirationssajt adventuresweden.com finns en kategori artiklar vikta enbart till gastronomi.

I nuläget planerade aktiviteter inom marknadskommunikation:

  • Ytterligare gastronomi-artiklar på adventuresweden.com. Höst 2018, vår 2019.
  • Epic Trails – programserie med fyra avsnitt från JH. Outdoor cooking. Inspelning sep 2018.
  • Adventure Sweden days; pressresa genom JH’s natur, kultur och gastronomi. Sep 2018.
  • ATWS Toscana – möten med media och turoperatörer. Okt 2018.
    Ski & Snow show UK: möten med media och turoperatörer. Okt 2018.

I nuläget planerade aktiviteter för kompetensutveckling:

  • JHT Academy med måltidsturism på programmet. Medverkan från Visit Sweden m fl. 1 Okt 2018.
  • Eldrimners Mathantverksdagar. Medverkan från Visit Sweden, JHT m fl. 2 Okt 2018.
  • Spridning i JHT:s nyhetsbrev av Visit Swedens matfilmer som tas fram inom projektet Måltidsturism.
  • Förmedling av inbjudan till och eventuellt eget deltagande i konferensen Tomorrows food travel, Göteborg oktober 2018,

Mats Forslund & Linda Wasell, JHT

Skip to content