ATTA index äventyrsländer 2018

Sverige 6:e nation i ATTAs äventyrsindex

20 december, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

The year 2018 marks a decade since the launch of the Adventure Tourism Development Index (ATDI). In 2008, the Adventure Travel Trade Association, the George Washington University International Institute of Tourism Studies, and Xola Consulting (now retired) collaborated to develop a benchmarking tool in the form of an index for destinations seeking to build sustainable adventure tourism markets. The ATDI assesses countries’ potential and readiness to compete in the global adventure tourism market based on their scores in ten pillars. The pillars capture a variety of metrics relevant to planners, policy makers, and tourism entrepreneurs.

Read more about the Adventure Tourism Development Index here

JHT medlemmar i ATTA sedan 2013

Jämtland Härjedalens besöksnäring har som vision att vara ledande på naturbaserade upplevelser (se strategi). För att lyckas krävs ökad internationalisering, d v s fler utländska gäster som besöker vår region året runt. Målmedvetet har vi därför sedan 2013 deltagit i Adventure travel trade association (ATTA) som är det globala nätverket för destinationer, köpare, säljare, media och material för ”såna som oss”, d v s med naturen som bas och där hållbar utveckling står i fokus.

2019 arrangeras ATTAs Adventure Travel World Summit i Sverige mycket tack vare Jämtland Härjedalen Turisms arbete inom ATTA. Läs mer här