Andreas Edholm. Foto: Anna Rex

Andreas Edholm nygammal medarbetare på JHT

8 augusti, 2018
Text: Mats Forslund, JHT
Foto: Anna Rex

Andreas Edholm är nu anställd som projektledare hos JHT för projektet Branschorganisation för hållbar skoterturism. Andreas kommer närmast från Camp Ånn där han varit VD och innan dess var han Destination Vemdalens första VD. Inför jobbet i Vemdalen var Andreas anställd av JHT för att arbeta med att bilda destinationsbolaget. Andreas kommer att börja så smått redan nu i augusti, öka på jobbet under september för att sedan jobba 80 % i projektet från och med 1 oktober och cirka ett år framåt. Övriga 20 % kommer han att jobba i JHTs projekt Morgondagens medarbetare som sedan kommer att fyllas på med även annan kompetens.

Den stora utmaningen med projektet för en Hållbar branschorganisation för skoterturism har varit att hitta finansiering redan för projektfasen, så länge vi höll fast vid ett nationellt perspektiv. När vi släppte det för att i stället fokusera på Jämtland Härjedalen i en första etapp gick det bättre och nu har vi en finansiering via Landsbygdsprogrammet och en rad medfinansiärer från kommuner, branschföretag, LRF m fl. När väl organisationen är bildad så är det sedan inget som hindrar att man utvecklar den geografiskt. 

Kontakta Andreas Edholm här

Skip to content