Om oss

Strategi & Process

Initiera och påverka i strategiska frågor. Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande

Inspirera, samordna och genomföra. Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning. Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer. Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor. Förse branschföreträdare med imageskapande material. Koordinera överenskomna insatser.

Uppdrag, vision & affärsidé

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med näringens aktörer. Destinationsorganisationerna är huvudägare. Region Jämtland Härjedalen och kommunerna äger färre andelar liksom STF, Jamtli och Inlandsbanan. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, turismforskningen och Region Jämtland Härjedalen.

Vision

”Ledande inom utveckling av besöksnäringen”.

Värdegrund

”Bygger på ansvar, hållbarhet och kvalitet, en välkomnande och visionär attityd och ett drivande arbetssätt”.

Affärsidé

”Att genom samverkan, kompetens och innovation utveckla en ledande besöksnäring”.

Verksamhet

Med utgångspunkt i den övergripande strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs affärsidé driver JHT en verksamhet som är uppdelad i delarna Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying. Basverksamheten finansieras av medlemmarna, tillika ägarna, som i huvudsak utgörs av regionens destinationsorganisationer, kommuner och Region Jämtland Härjedalen samt STF, Jamtli och Inlandsbanan. Inom projektverksamheten, där JHT verkar som projektorganisation för gemensamma insatser, bedrivs ett antal utvecklingsprojekt med finansiering från Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, EU, Tillväxtverket samt deltagande destinationer och företag.

JHTs verksamhet delas in i tre block där samtliga insatser ska utgå ifrån att de är av vikt för besöksnäringen:
Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying.

Vi som jobbar på Jämtland Härjedalen Turism

Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism

Teres Gärdin

VD / CEO

+46(0)70-309 17 89

AnnMargret Emilsson

Ann-Margret Emilsson

Ekonomiansvarig / Financial Accountant

+46(0)70-580 78 50

Anne Adsten

Anne Adsten

Senior Turismutvecklare / Senior Tourism Developer

+46 (0)70-327 39 09

AndreasEdholmFotoAnnaRexSVv

Andreas Edholm

Senior Turismutvecklare / Senior Tourism Developer

+46 (0)70-209 02 31

Jonas Herjeby, projektledare JHT

Jonas Herjeby

Projektledare Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

+46 (0)70 - 554 57 51

Johan Ericson Jämtland Härjedalen Turism

Johan Ericson

Projektmedarbetare Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 & Välkommen åter

+46 (70)-280 26 22

Philip Kibsgård Jämtland Härjedalen Turism

Philip Brodin Kibsgård

Projektmedarbetare Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 (50%)

+46 (0)76 – 867 32 07

Mia Wiktor Lunde Porträtt Anne Adsten

Mia Wiktor Lunde

Projektledare Hållbar arktisk och perifer cykelturism NPA

Styrelse 2023

Ordförande

Bosse Svensson

Näringsrepresentanter

Robert Pettersson, Mittuniversitetet, vice ordförande
Cecilia Hedenmark Lindström, SkiStar AB
Mikael Jonsson, Destination Östersund AB
Sigge Jungell, Destination Funäsfjällen
Anna Hansson, Destination Vemdalen
Anna Gillgren, Strömsunds kommun

Suppleanter

Peter Fahlén, Swedavia
Therese Sjölundh, Åre Destination
Helena Fjellgren, Lofsdalsfjällens turistnäring ek förening
Olov Amelin, Jamtli
Robert Falk, Ragunda kommun
Vakant

Region Jämtland Härjedalen

Anders Sundin (S)
Björn Hammarberg (M)

Suppleanter

Stefan Nilsson (KD)
Leif Danielsson (M)

Revisor

Torbjörn Nordin, Grant Thornton

Förtroenderevisor

Sven Winemark

Valberedning

Jessica Thylin (sammankallande)
Rasmus Bent
Lisa Engman

Hedersordförande

Arne Hafstad

Verktyg

JHT_visuell_identitet

Visuell identitet

Visuell identitet för organisation & varumärke Vi befinner oss på en liten och relativt okänd plats i Norden. Men vi har något som efterfrågas av

Läs mer

Brandbook

Spice for Life – Tillsammans håller vi Jämtland Härjedalen kokande Varje dag fattas miljontals beslut runt om i världen: Var ska man bo? Var ska

Läs mer
Adventure Sweden

Plattformen Adventure Sweden

Adventuresweden.com – intressestyrd inspiration Med fokus på de starkaste upplevelserna i kategorierna friluftsliv, kulturism och gastronomi är adventuresweden.com den huvudsakliga plattform som JHT arbetar med

Läs mer

Värdeguide

För en mer inkluderande upplevelse Ansvar som värdegrund har länge präglat turismutvecklingen i Jämtland Härjedalen. I ordet ryms både miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella värderingar –

Läs mer

Kommunikationsguide

För internationell marknadsföring av Sverige och Jämtland Härjedalen Denna guide beskriver hur vi i besöksnäringen i Sverige och Jämtland Härjedalen jobbar tillsammans med marknadsföring på

Läs mer

Exporthandbok

För besöksnäringen i Jämtland Härjedalen En strid ström av destinationer, regioner och länder satsar på turism och strävar alla mot likvärdiga mål – att öka

Läs mer
Skip to content