Om oss

Strategi & Process

Initiera och påverka i strategiska frågor. Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande

Inspirera, samordna och genomföra. Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning. Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer. Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor. Förse branschföreträdare med imageskapande material. Koordinera överenskomna insatser.

Uppdrag, vision & affärsidé

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med näringens aktörer. Destinationsorganisationerna är huvudägare. Region Jämtland Härjedalen och kommunerna äger färre andelar liksom STF, Jamtli och Inlandsbanan. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, turismforskningen och Region Jämtland Härjedalen.

Vision

”Ledande inom utveckling av besöksnäringen”.

Värdegrund

”Bygger på ansvar, hållbarhet och kvalitet, en välkomnande och visionär attityd och ett drivande arbetssätt”.

Affärsidé

”Att genom samverkan, kompetens och innovation utveckla en ledande besöksnäring”.

Verksamhet

Med utgångspunkt i den övergripande strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs affärsidé driver JHT en verksamhet som är uppdelad i delarna Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying. Basverksamheten finansieras av medlemmarna, tillika ägarna, som i huvudsak utgörs av regionens destinationsorganisationer, kommuner och Region Jämtland Härjedalen samt STF, Jamtli och Inlandsbanan. Inom projektverksamheten, där JHT verkar som projektorganisation för gemensamma insatser, bedrivs ett antal utvecklingsprojekt med finansiering från Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, EU, Tillväxtverket samt deltagande destinationer och företag.

JHTs verksamhet delas in i tre block där samtliga insatser ska utgå ifrån att de är av vikt för besöksnäringen:
Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying.

Vi som jobbar på Jämtland Härjedalen Turism

Teres Gärdin 2024 Foto: Jonas Herjeby

Teres Gärdin

VD / CEO

+46(0)70-309 17 89

AnnMargret Emilsson 2024 Foto: Jonas Herjeby

Ann-Margret Emilsson

Ekonomiansvarig / Financial Accountant

+46(0)70-580 78 50

Anne Adsten 2024 Foto: Jonas Herjeby

Anne Adsten

Senior Turismutvecklare / Senior Tourism Developer

+46 (0)70-327 39 09

Andreas Edholm 2024 Foto: Jonas Herjeby

Andreas Edholm

Senior Turismutvecklare / Senior Tourism Developer

+46 (0)70-209 02 31

Jonas Herjeby 2024 Foto: Anne Adsten

Jonas Herjeby

Projektledare

+46 (0)70 - 554 57 51

Johan Ericson 2024 Foto: Jonas Herjeby

Johan Ericson

Projektledare

+46 (70)-280 26 22

Philip Kibsgård 2024 Foto: Jonas Herjeby

Philip Brodin Kibsgård

Projektmedarbetare

+46 (0)76 – 867 32 07

Mia Wictor Lunde 2024 Foto: Jonas Herjeby

Mia Wiktor Lunde

Projektledare

Styrelse 2023

Ordförande

Bosse Svensson

Näringsrepresentanter

Robert Pettersson, Mittuniversitetet, vice ordförande
Cecilia Hedenmark Lindström, SkiStar AB
Mikael Jonsson, Destination Östersund AB
Fredrik Nilsson, Destination Funäsfjällen
Anna Hansson, Destination Vemdalen
Patrik Jemteborn, Strömsunds kommun

Suppleanter

Peter Fahlén, Swedavia
Therese Sjölundh, Åre Destination
Helena Fjellgren, Lofsdalsfjällens turistnäring ek förening
Elisabeth Richardsson, Destination Östersund
Robert Falk, Ragunda kommun
Annichen Kringstad, Funäsfjällens ledbolag

Region Jämtland Härjedalen

Anders Sundin (S)
Björn Hammarberg (M)

Suppleanter

Stefan Nilsson (KD)
Leif Danielsson (M)

Revisor

Torbjörn Nordin, Grant Thornton

Förtroenderevisor

Sven Winemark

Valberedning

Jessica Thylin (sammankallande)
Rasmus Bent
Lisa Engman

Hedersordförande

Arne Hafstad

Verktyg

JHT_visuell_identitet

Visuell identitet

Visuell identitet för organisation & varumärke Vi befinner oss på en liten och relativt okänd plats i Norden. Men vi har något som efterfrågas av

Läs mer

Brandbook

Spice for Life – Tillsammans håller vi Jämtland Härjedalen kokande Varje dag fattas miljontals beslut runt om i världen: Var ska man bo? Var ska

Läs mer
Adventure Sweden

Plattformen Adventure Sweden

Adventuresweden.com – intressestyrd inspiration Med fokus på de starkaste upplevelserna i kategorierna friluftsliv, kulturism och gastronomi är adventuresweden.com den huvudsakliga plattform som JHT arbetar med

Läs mer

Värdeguide

För en mer inkluderande upplevelse Ansvar som värdegrund har länge präglat turismutvecklingen i Jämtland Härjedalen. I ordet ryms både miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella värderingar –

Läs mer

Kommunikationsguide

För internationell marknadsföring av Sverige och Jämtland Härjedalen Denna guide beskriver hur vi i besöksnäringen i Sverige och Jämtland Härjedalen jobbar tillsammans med marknadsföring på

Läs mer
Skip to content