Om oss

Strategi & Process

Initiera och påverka i strategiska frågor. Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande

Inspirera, samordna och genomföra. Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning. Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer. Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor. Förse branschföreträdare med imageskapande material. Koordinera överenskomna insatser.

Uppdrag, vision & affärsidé

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med näringens aktörer. Destinationsbolagen är huvudägare. Region Jämtland Härjedalen och kommunerna äger färre andelar. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, turismforskningen och Region Jämtland Härjedalen.

Vision

”Ledande inom utveckling av besöksnäringen”.

Värdegrund

”Bygger på ansvar, hållbarhet och kvalitet, en välkomnande och visionär attityd och ett drivande arbetssätt”.

Affärsidé

”Att genom samverkan, kompetens och innovation utveckla en ledande besöksnäring”.

Verksamhet

Med utgångspunkt i den övergripande strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs affärsidé driver JHT en verksamhet som är uppdelad i delarna Basverksamhet, Egen budget & uppdrag samt Projekt. Basverksamheten finansieras av medlemmarna, tillika ägarna, som i huvudsak utgörs av regionens destinationsbolag, kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Egen budget & uppdrag finansieras genom ersättning för de tjänster JHT levererar. Inom projektverksamheten, där JHT verkar som projektorganisation för gemensamma insatser, bedrivs ett antal utvecklingsprojekt med finansiering från Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, EU, Tillväxtverket samt deltagande destinationer och företag.

JHTs verksamhet delas in i tre block där samtliga insatser ska utgå ifrån att de är av vikt för besöksnäringen:
Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying.

Vi som jobbar på Jämtland Härjedalen Turism

matsforslund

Mats Forslund

Managing Director & Project leader: "Besöksnäringens roll för regional utveckling"

+46(0)70-377 25 76

Unknown

Ann-Margret Emilsson

Financial Accountant: all projects and JHT

+46(0)70-580 78 50

Unknown-4

Anne Adsten

Tourism Developer & Project Leader: "Framtidens besöksservice i JH" & "Den digitala transformationen". Co Worker: "Morgondagens medarbetare 2.0". Tourism analysis, webmaster, member service & communications.

+46 (0)70-327 39 09

karin

Karin Gydemo Grahnlöf

Project Leader "Welcome!" & Project Manager JHT (50%)

+46 (0)70-605 37 67

Unknown-3

Linda Wasell

Communications Strategist "Welcome!" (50%)

+46 (0)70-674 74 74

AndreasEdholmFotoAnnaRexSVv

Andreas Edholm

Project Leader "Morgondagens medarbetare 2.0" & "Hållbar skoterbranschorganisation"

+46 (0)70-209 02 31

Styrelse

Ordförande

Magnus Nilsson

Näringsrepresentanter

Björn Broström, SkiStar AB, vice ordförande
Martin Sahlberg (OSD), Destination Östersund AB
Robert Pettersson, Mittuniversitetet
Mats Lennartson, Destination Funäsfjällen
Anna Hansson, Destination Vemdalen
Anna Gillgren, Strömsunds kommun

Suppleanter

Peter Fahlén, Swedavia
Therese Sjölundh, Åre Destination
Lotta Anestedt, Destination Lofsdalen
Olov Amelin, Jamtli
Nicki Eby, Hotell Clarion Grand Östersund
Robert Falk, Ragunda kommun

Region Jämtland Härjedalen

Maria Nerpin (S)
Mats Gärd (C)

Suppleanter

Anton Hammar (S)
Saila Quicklund (M)

Revisor

Torbjörn Nordin, Grant Thornton

Suppleant

Mattias Eriksson, Grant Thornton

Förtroenderevisor

Jacob Dahlberg, Frösö Park Hotel

Suppleant

Peter Ekholm, Inlandsbanan

Valberedning

Marcus Ståhl (sammankallande)
Elisabeth Richardsson
Annika Myhr

Hedersordförande

Arne Hafstad

Verktyg

Vision 2030

Tillsammans är ett ord som kännetecknar Jämtland Härjedalen. Det är också ett ord som beskriver verksamheten och ambitionen i organisationen Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och

Läs mer
JHT_visuell_identitet

Visuell identitet

Visuell identitet för organisation & varumärke Vi befinner oss på en liten och relativt okänd plats i Norden. Men vi har något som efterfrågas av

Läs mer

Brandbook

Spice for Life – Tillsammans håller vi Jämtland Härjedalen kokande Varje dag fattas miljontals beslut runt om i världen: Var ska man bo? Var ska

Läs mer

Värdeguide

För en mer inkluderande upplevelse Ansvar som värdegrund har länge präglat turismutvecklingen i Jämtland Härjedalen. I ordet ryms både miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella värderingar –

Läs mer

Kommunikationsguide

För internationell marknadsföring av Sverige och Jämtland Härjedalen Denna guide beskriver hur vi i besöksnäringen i Sverige och Jämtland Härjedalen jobbar tillsammans med marknadsföring på

Läs mer

Exporthandbok

För besöksnäringen i Jämtland Härjedalen En strid ström av destinationer, regioner och länder satsar på turism och strävar alla mot likvärdiga mål – att öka

Läs mer
Skip to content