Om oss

Strategi & Process

Initiera och påverka i strategiska frågor. Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande

Inspirera, samordna och genomföra. Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning. Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer. Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor. Förse branschföreträdare med imageskapande material. Koordinera överenskomna insatser.

Uppdrag, vision & affärsidé

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med näringens aktörer. Destinationsorganisationerna är huvudägare. Region Jämtland Härjedalen och kommunerna äger färre andelar liksom STF, Jamtli och Inlandsbanan. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, turismforskningen och Region Jämtland Härjedalen.

Vision

”Ledande inom utveckling av besöksnäringen”.

Värdegrund

”Bygger på ansvar, hållbarhet och kvalitet, en välkomnande och visionär attityd och ett drivande arbetssätt”.

Affärsidé

”Att genom samverkan, kompetens och innovation utveckla en ledande besöksnäring”.

Verksamhet

Med utgångspunkt i den övergripande strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs affärsidé driver JHT en verksamhet som är uppdelad i delarna Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying. Basverksamheten finansieras av medlemmarna, tillika ägarna, som i huvudsak utgörs av regionens destinationsorganisationer, kommuner och Region Jämtland Härjedalen samt STF, Jamtli och Inlandsbanan. Inom projektverksamheten, där JHT verkar som projektorganisation för gemensamma insatser, bedrivs ett antal utvecklingsprojekt med finansiering från Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, EU, Tillväxtverket samt deltagande destinationer och företag.

JHTs verksamhet delas in i tre block där samtliga insatser ska utgå ifrån att de är av vikt för besöksnäringen:
Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying.

Vi som jobbar på Jämtland Härjedalen Turism

Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism

Teres Gärdin

VD / Managing Director

+46(0)70-309 17 89

AnnMargret Emilsson

Ann-Margret Emilsson

Ekonomiansvarig / Financial Accountant

+46(0)70-580 78 50

Anne Adsten

Anne Adsten

Turismutvecklare / Tourism Developer

+46 (0)70-327 39 09

AndreasEdholmFotoAnnaRexSVv

Andreas Edholm

Turismutvecklare / Tourism Developer

+46 (0)70-209 02 31

Rickard Hallström JHT

Rickard Hallström

Projektmedarbetare Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

+46 (0)70-280 26 22

Johan Ericson 2022

Johan Ericson

Projektmedarbetare Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

+46 (70)-288 15 15

Philip Brodin Kibsgård 2022

Philip Brodin Kibsgård

Projektmedarbetare Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 (50%)

+46 (0)76 – 867 32 07

Jonas Herjeby, projektledare JHT

Jonas Herjeby

Projektledare Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

+46 (0)70 - 554 57 51

Styrelse

Ordförande

Bosse Svensson

Näringsrepresentanter

Robert Pettersson, Mittuniversitetet, vice ordförande
Cecilia Hedenmark Lindström, SkiStar AB
Mikael Jonsson, Destination Östersund AB
Rasmus Bent, Tänndalen
Anna Hansson, Destination Vemdalen
Anna Gillgren, Strömsunds kommun

Suppleanter

Peter Fahlén, Swedavia
Therese Sjölundh, Åre Destination
Lotta Anestedt, Destination Lofsdalen
Olov Amelin, Jamtli
Nicki Eby, Hotell Clarion Grand Östersund
Robert Falk, Ragunda kommun

Region Jämtland Härjedalen

Maria Nerpin (S)
Britt-Inger Roos (C)

Suppleanter

Anton Hammar (S)
Saila Quicklund (M)

Revisor

Torbjörn Nordin, Grant Thornton

Suppleant

Mattias Eriksson, Grant Thornton

Förtroenderevisor

Sven Winemark

Valberedning

Marcus Ståhl (sammankallande)
Elisabeth Richardsson

Hedersordförande

Arne Hafstad

Verktyg

Vision 2030

Tillsammans är ett ord som kännetecknar Jämtland Härjedalen. Det är också ett ord som beskriver verksamheten och ambitionen i organisationen Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och

Läs mer
JHT_visuell_identitet

Visuell identitet

Visuell identitet för organisation & varumärke Vi befinner oss på en liten och relativt okänd plats i Norden. Men vi har något som efterfrågas av

Läs mer

Brandbook

Spice for Life – Tillsammans håller vi Jämtland Härjedalen kokande Varje dag fattas miljontals beslut runt om i världen: Var ska man bo? Var ska

Läs mer
Adventure Sweden

Plattformen Adventure Sweden

Adventuresweden.com – intressestyrd inspiration Med fokus på de starkaste upplevelserna i kategorierna friluftsliv, kulturism och gastronomi är adventuresweden.com den huvudsakliga plattform som JHT arbetar med

Läs mer

Värdeguide

För en mer inkluderande upplevelse Ansvar som värdegrund har länge präglat turismutvecklingen i Jämtland Härjedalen. I ordet ryms både miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella värderingar –

Läs mer

Kommunikationsguide

För internationell marknadsföring av Sverige och Jämtland Härjedalen Denna guide beskriver hur vi i besöksnäringen i Sverige och Jämtland Härjedalen jobbar tillsammans med marknadsföring på

Läs mer

Exporthandbok

För besöksnäringen i Jämtland Härjedalen En strid ström av destinationer, regioner och länder satsar på turism och strävar alla mot likvärdiga mål – att öka

Läs mer
Skip to content