Projekt

Med utgångspunkt i den övergripande strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs
affärsidé driver vi en verksamhet som är uppdelad i delarna Basverksamhet, Egen budget & uppdrag samt Projekt.

JHTs verksamhet delas in i tre block där samtliga insatser ska utgå ifrån att de är av vikt för besöksnäringen –
Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying.

Aktuella projekt & uppdrag

Avslutade projekt & uppdrag