Projekt

Med utgångspunkt i den övergripande strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs affärsidé driver JHT en projektverksamhet. I tillägg finns avtalad projektsamverkan mellan JHT och turismrelaterade projekt som drivs främst via JHTs medlemmar. Samtliga insatser utgår ifrån att de är av vikt för regionens besöksnäring och passar in i JHTs verksamhetsområden – Strategi & Process, Kompetens & Lärande samt PR & Lobbying.

Aktuella projekt & uppdrag

Avslutade projekt & uppdrag

Skip to content