logo-reg-jh-360x100-optz
logo-lst-280x150-optz
logo-interreg-360x100-optz
logo-interreg-NorthPer-360x78-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
EU Medfinans
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
"Ledande inom utvecklingen av besöksnäringen"

Strategi & Process

Initiera och påverka i strategiska frågor. Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande

Inspirera, samordna och genomföra. Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning. Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer. Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor. Förse branschföreträdare med imageskapande material. Koordinera överenskomna insatser.

Senaste Artiklarna

Adventure Sweden

- When life is good

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content