logo-reg-jh-360x100-optz
logo-lst-280x150-optz
logo-interreg-360x100-optz
logo-interreg-NorthPer-360x78-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
EU Medfinans
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
"Ledande inom utvecklingen av besöksnäringen"

Strategi & Process

Initiera och påverka i strategiska frågor. Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande

Inspirera, samordna och genomföra. Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning. Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer. Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor. Förse branschföreträdare med imageskapande material. Koordinera överenskomna insatser.

Senaste Artiklarna

Jonas Herjeby och Philip Kibsgård

Det våras för samverkan

Projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen startade den 1 januari 2024. Sedan dess har ett flertal processer startats upp inom projektets alla tre spår. Här kommer

Läs mer
Vandringskänga. Foto: Anette Andersson

Arbetet går vidare framåt

Naturvårdsverket har beviljat Jämtland Härjedalen Turism (JHT) fortsatt medel för att kunna fortsätta arbetet med att formalisera regional samverkan och etablera en samordnande organisation för

Läs mer

Adventure Sweden

- When life is good

Tjejer snöskor glada vinter Foto: Emrik Jansson

Rader från VD v9 2024

Turismstrategin som försvann En strategi som vi under många år väntade på att få ta del av, så kom den äntligen. Det var till och

Läs mer
Skidåkare istappar vinter Foto: Emrik Jansson

JHT föreningsstämma 25:e mars 2024

Årets stämma genomförs på Arctura med utsikt över Östersund och Frösön. Vi inleder med en gemensam lunch och inspirationsföreläsning med Lina Skandevall, entreprenör, outdoorälskare och

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content