logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Offpist Funäsfjällen Martin Söderqvist

Angeläget projekt beviljat: Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0

14 december, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism

Vid ett möte i strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland 10 december beviljades Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) ansökan om medel till projektet ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0”. Det här är ett angeläget projekt för att möta långtgående utmaningar inom besöksnäringen utifrån pandemi-utbrottet.

Projektet bygger på förstudie

“2.0” står för att det är en fortsättning på en förstudie genomförd tillsammans med Etour vid Mittuniversitet i vintras, kryddat med en stor del Coronaperspektiv och konsekvenser av den pågående pandemin. Förstudien som låg klar i februari 2020, dvs bara några veckor innan pandemin bröt ut, visade tydligt på just besöksnäringens stora betydelse för vår region. Kort därefter bekräftades detta då vi p g a pandemin tvingades stänga ner samtliga fjälldestinationer, planerade evenemang ställdes in, gränsen till Norge stängdes och handeln drabbades hårt. En utredning genomförd av JHT visade ett intäktsbortfall på 950 mkr från tidpunkten för stängningen av destinationerna och resten av vårsäsongen.

Fem huvudaktiviteter

Projektet ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0” innehåller fem huvudaktiviteter där merparten av arbetet kommer att utgå från en fördjupad förståelse av hur trender, omvärld och marknadens efterfrågan påverkas i en situation som den vi nu upplever. Med stöd i det ska sedan resurser läggas på frågor som innovativ produktutveckling, investeringsfrämjande och finansieringsfrågor, utveckling av nya och starkare affärsmodeller samt på hur vi på ett långsiktigt hållbart sätt kan fortsätta bjuda in våra gäster till att njuta av vår natur och vårt kulturarv.

-Även om vi hela tiden trott på det här så känns det väldigt bra att vi nu har ett slutligt besked. Det här är ett angeläget projekt mot bakgrund av den förstudie vi gjorde i vintras och den pandemi-utbrottets effekter. Projektet är en viktig del i arbetet med den ”Masterplan Turism Post Corona” som vi etablerade redan i våras i anslutning till en scenariobaserad workshop. Vi valde då att utgå från relativt långtgående konsekvenser av pandemin vilket tyvärr också besannats.

-Mycket av arbetet med masterplanen har även för JHT varit av mer akut karaktär, men en viktig del har också varit att skapa resurser för att möta de mer långtgående utmaningar som främst våra företag i besöksnäringen möter under pandemin. Därför har vi haft ett nära samarbete med Region Jämtland Härjedalen i deras arbete för att utöka potterna för företagsstöd och angelägna projekt. Beviljande av vårt projekt ska ses som en del i detta, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

 

JHT Pressrum, inklusive pressbilder.

 

 

 

Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, Mittuniversitetet samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Skip to content