Lunndörren Eric Hanson

Användarvillkor – JHT bilder

21 februari, 2020
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Svenska Turistföreningens (STF) fjällstuga Lunndörren. Foto: Eric Hanson

Användaren får ej lagra/arkivera bilden för annat än den specifika användning som avsågs vid nedladdningen. 

Bilderna på Jämtland Härjedalen Turisms Flickr-konto får användas av

Press, direkta medlemmar och destinationer i JHT eller av JHT anlitade eller utsedda för information om turism i Jämtland Härjedalen och eller turistisk marknadsföring av Jämtland Härjedalen.

Begränsningar

Bilderna får ej användas för att marknadsföra ett enskilt företag (i sådana fall hänvisas direkt till respektive fotograf för särskild överenskommelse/avtal).

Bilderna får ej användas i kommersiella sammanhang, t ex för produktion av vykort och annat material/tjänster som är tänkt att erbjudas till försäljning.

Bilderna får ej användas på sätt eller i sammanhang som är kränkande, vilseledande eller olagliga.

Frågor

Byline med fotografens namn måste alltid finnas i anslutning till bilden. Vid utebliven byline kan användaren komma att debiteras för utelämnande av upphovsmannen och/eller rättsinnehavarens namn.

Eventuellt krav på tillägg kan tillkomma utöver ovan nämnda byline, vilket om sådant är fallet anges i anslutning till bilden.

Användaren

Användaren är ansvarig för allt bildnyttjande. Användaren är även skyldig att hålla JHT skadeståndslösa gentemot krav från bildrättighetsinnehavaren på grund av användande som strider mot dessa användarvillkor.

Användaren erhåller en icke-exklusiv, icke-överlåtningsbar rätt att använda bilderna och får ej vidareöverlåta, upplåta, hyra ut eller på annat sätt kopiera bilderna till tredje part. Allt material på JH Bildbank är skyddat enligt lag om upphovsrätt, upphovsrätten övergår ej till användaren.

English summary

Photos may be used by press for marketing the whole region Jämtland Härjedalen or a destination of the region, not for a specific company.
Photos may not be used for commercial use, for example producing souvenirs or other commercial products.
Photos may not be used for offensive, misleading or illegal purposes.
There must always be a byline stating the photographer´s name. If this is left out the user may be charged with a fine.
The user of the photos is responsible for the usage and is also complied to hold Jämtland Härjedalen Tourism from charges connected to the use.
The user of the photos gets a non-exclusive, non-transferable right to use the the photos: hand them over to other users.
Copyright applies and is not transfered to the user.

Skip to content