Årets turismföretagare 2022 Jämtland Härjedalen

Åre Destination kan vinna Stora Turismpriset 2023

26 september, 2023
Text: Jämtland Härjedalen Turism
På Turismdagen i Östersund i fjol blev Åre Destination Årets Turismföretagare. Nu är de Jämtland Härjedalens kandidat till att vinna Stora Turismpriset 2023. På bilden vd Therese Sjölundh, Sofi Nord och Karolina Krejci från Åre Destination. Foto: Anne Adsten

För 30:e året i rad ska Stora Turismpriset delas ut till en verksamhet som på ett innovativt och hållbart sätt bidrar till att utveckla besöksnäringen. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Jämtland Härjedalens kandidat utses varje år av Jämtland Härjedalen Turism genom priset Årets Turismföretagare, som förra året delades ut till Åre Destination.

När JHT:s Turismdagen gick av stapeln 2022 var det Åre Destination som utsågs till Årets Turismföretagare. Motiveringen löd:

“Affärsmässighet, gemenskap och trygghet präglar årets vinnare. Ständigt nya utmaningar leder till moderna lösningar där organisationen aktivt motiverar andra aktörer att göra sitt bästa, ta ansvar och utvecklas. Genom smart management skapas kreativa lösningar för hela destinationens bästa med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Företaget är en aktiv part i utvecklingen av besöksnäringen som helhet, både i regionen och nationellt, där de frikostigt delar med sig av innovativa lösningar.

Med värdskapet i fokus är destinationen i dag i högsta grad en året-runt-destination i världsklass.

Vinnare är Åre Destination.”

Som vinnare är de Jämtland Härjedalens kandidat till Stora Turismpriset 2023, som ska delas ut den 6 december på Münchenbryggeriet i Stockholm i samband med konferensen Besöksnäring på agendan.

Kriterier för Stora Turismpriset 2023

  • Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen
  • Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen och dess roll i samhället.
  • Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).

För att vinna Stora turismpriset måste de nominerade kunna visa att de bidrar till en nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. De 21 nominerade till priset erbjuder besökarna en bredd av naturupplevelser och äventyr, mat i världsklass, musik, konst och kultur i natursköna miljöer och unika boenden runt om i Sverige.

– Årets nominerade arbetar målmedvetet med att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt. De har även fokus på att inspirera och sprida kunskap om hållbarhet, både till andra företag och besökare. Det kan handla om allt från klimatförändringar, lokalproducerad mat, biologisk mångfald till hur man utvecklas som arbetsgivare åt de yngre generationerna, säger Katrien Vanhaverbeke, ordförande för Stiftelsen for kunskapsfrämjande inom turism.

Om Åre Destination

Samlar stjärnorna till ett lag

Åre Destinations uppdrag är att skapa förutsättningar för Åres företag att kunna verka året om. Tillsammans tar de en anrik turistby in i framtiden genom en långsiktig och hållbar utveckling av hela Åre, som gått från liten vintersportort till ett resmål för många året runt. Vissa gäster väljer att stanna kvar genom platsens starka attraktionskraft som skapats och gör Åre till en by med stark tillväxt.

Åre Destinations roll är att samla stjärnorna – Åres företagare – och få dem att prestera som ett lag, för då kan Åre spela på topp. De sätter upp den gemensamma spelplanen för året, scoutar i vilka situationer destinationen som helhet behöver bli starkare och gemensamt söks lösningarna som gör att de tillsammans utvecklas och blir bättre för varje säsong, sommar som vinter. Åre Destination prioriterar vilka insatser som är avgörande att fokusera på och skapar förutsättningar för all slags företagande som tillsammans gör Åre till en plats att både leva på och besöka – året runt.

Innovativa grepp har skapat nya säsonger

Åre Destination finansieras helt privat av de medverkande företagen i Åre. De närmare 250 medlemsföretagen, i eller tätt kopplade till besöksnäringen, är stjärnorna i verksamheten och representerar ca 75% av både arbetstillfällen och omsättning för hela Åre kommuns näringsliv. Åre var tidiga med att konkret skapa nya säsonger och har varit pionjärer med att gå från ord till handling inom det området, som fått efterföljare i andra fjälldestinationer. Ett exempel är sommarsäsongen som gått från att stora delar av Åre varit stängt till att flera verksamheter nu har lika hög beläggning i juli som den bästa vintermånaden, ett annat exempel är Höstlovsveckan där de har satsat på lättillgängliga aktiviteter och riktad marknadsföring.

Platsutveckling och besöksnäring hänger ihop

Åre Destination samarbetar och kommunicerar löpande med Åres företag för att samla data om besökare och gäster. Alla boendeanläggningar rapporterar, på frivillig basis, månadsvis in sina bokningssiffror för ett år framåt till Åre Destination som sammanställer dem till en för en destination unik översikt över hela Åres bokningsläge. Företagarna i Åre får även värdefull hjälp med omvärldsbevakning i en ständigt föränderlig värld.

Besöksnäringens utveckling hänger alltmer ihop med platsens utveckling, vilket Åre Destination tydligt är med och bidrar till. Inte bara som besöksmål utan även som en attraktiv plats att bo och leva på. Insatser inom den lokala besöksnäringen är en betydande orsak till en befolkningsökning på 18% de senaste 10 åren, med ökande takt de senaste fem åren. Nyckeln till att Åre växer kan vara att man gör det tillsammans, där ingen enskild kan leverera ”Åre”, det gör man som ett lag. Alla vinner på att arbeta tillsammans.

Hållbara och långsiktiga satsningar

Ett sätt för ett besöksmål att arbeta mer hållbart är att nyttja befintlig kapacitet än mer effektivt. För Åres del innebär det att gå från en relativt kort vintersäsong till att fylla byns verksamheter under fler och längre perioder på året. Sommarsäsongen i Åre har fått en stark tillväxt tack vare att aktiviteter som cykling blivit mer och mer populära. I ett läge där vissa känsliga markområden började slitas på ett ohållbart sätt bl.a. av den ökande cyklingen initierade Åre Destination utvecklingsprojekt för att etablera ett nytt och alternativt område för hållbar cykling. Åre Destination utgör exempel på hur hållbarhet och utveckling kan gå hand i hand så att alla parter blir vinnande, vilket också inkluderar markägare.

Åre Destinations prioriterade målgrupper är gäster från närmarknader som kan återkomma ofta, framför långresta besökare som tenderar att bocka av resmål. Genom goda relationer till platsen och dess historia, människorna och fjället knyts besökare till platsen och blir långsiktiga ambassadörer.

Läs mer om Åre Destinations nominering här.

Hela listan över nominerade till Stora Turismpriset 2023.

Kontaktperson:

Teres Gärdin, vd
Jämtland Härjedalen Turism
+46 (0)70–309 17 89

Skip to content