logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Tilltugg hos Hävvi i Glen. Foto: Tina Stafrén

Åre och Härjedalen bäst på turism & återvinning

3 maj, 2021
Text: Martin Johansson, JHT
Foto: Tina Stafrén

Enligt företaget Förpacknings- & tidningsinsamlingens (FTI) statistik*, sticker Åre och Härjedalen ut i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Vid en jämförelse av hur många kilo glas, papper, plast, metall och tidningar som återvinns i förhållande till registrerade permanenta invånare så märks besöksnäringens roll tydligt. De två starka turistkommunerna i Jämtland Härjedalen är topp sex bland svenska kommuner både 2019 och 2020 när det gäller återvunnet glas i kilogram per fast boende. Jämfört med genomsnittet i Sverige återvinner Härjedalen och Åre kommuner två och tre gånger mer.

Besöksnäringens betydelse märks i förpackningsåtervinningen

Generellt ligger kommunerna i Jämtland Härjedalen högre, än Sverige nationellt, i kilogram per invånare i mätstatistiken av återvunnet material. Då flera av kommunerna har en stark besöksnäring och relativt få permanenta invånare, är det sannolikt det stora antalet besökare som bidrar till de höga värden som uppmätts. Vid en närmare jämförelse med andra kommuner går det snabbt att utläsa att andra starka turistkommuner också har höga värden jämfört med Sverige som helhet, till exempel Skara, Sälen, Borgholm och Gotland med flera.

Mattias Marktin, VD på återvinningsföretaget Lundstams, sköter insamlingen av förpackningar i flera av de nämnda kommunerna kommenterar statistiken:

”-I de kommuner vi samlar in förpackningar, oaktat fasta invånare och/eller besökare, ersätts vi efter modell baserat på antal återvinningsstationer och insamlad mängd. Ersättningsmodellen innebär att vi som entreprenör får betalt i relation till mängden material som samlas in. Det betyder att insamling av förpackningar under högsäsong normalt sett inte medför någon utökad kostnad vare sig för Lundstams eller kommunens invånare.”

Det finns många olika sätt att mäta besöksnäringens betydelse, varav återvinning är ett tydligt exempel. För relativt små orter med stark besöksnäring måste sophanteringens kapacitet vara dimensionerad för betydligt fler människor än faktiska invånare. Sophanteringen är en viktig funktion för en destinations attraktionskraft och därav är det viktigt att den fungerar väl.

”- Den övergripande planeringen av förpackningsinsamlingen sköts av FTI. Lundstams har dock en mycket god kännedom om hur turismen påverkar flödet av återvinning under högsäsong och där försöker FTI och Lundstams hitta den bästa möjliga planeringen tillsammans. Det är dock inte alltid som FTI hörsammar Lundstams synpunkter och då kan så kallade ”sopberg” bildas i anslutning till vissa återvinningsstationer”, nämner Marktin.

Turistkommuner kan spara mer med effektivare återvinning

Kommuner som tar emot stora besöksströmmar påverkas i hanteringen av ”vanligt hushållsavfall”. Mattias Marktin säger att cirka 1/3 av allt hushållsavfall innehåller förpackningar som borde ha sorterats, t ex kartonger, plast och papper. För vanligt hushållsavfall står kommunerna för notan och det är inte orimligt att uppskatta att det med bättre sopsortering av besökare finns kommunala pengar att spara.

Marktin tror att man med extra uppmärksamhet kring sopsortering ifrån uthyrningsaktörer skulle kunna göra skillnad.

”- Besökare som hyr en lägenhet erhåller oftast ett infoblad om var man köper liftkort, karta över liftar och övriga attraktioner och ett förslag är att till det bilägga ett infoblad om vikten av sopsortering i Jämtland Härjedalen. Det är en liten åtgärd men som kanske skulle göra stor skillnad, avslutar Marktin.”

*Statistik hämtad ifrån FTI.

  • Glasåtervinning i Härjedalens kommun 2020: 56,2 kg per fast boende
  • Glasåtervinning i Åre kommun 2020: 70,62 kg per fast boende
  • Glasåtervinning i genomsnitt per fast boende i Sverige: 22,6 kg

Artikeln är framtagen inom projektet Besöksnäringen roll för regional utveckling 2.0 som pågår 2021-2023.

JHT Pressrum, inklusive pressbilder.

 

Kontaktperson:

Martin Johansson, projektledare Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0
Jämtland Härjedalen Turism
+46 (0)70 280 26 22

 

Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, Mittuniversitetet samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

 

Skip to content