logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Årets Turismföretagare 2021 Trangia

Årets Turismföretagare 2021 är Trangia

19 oktober, 2021
Text: Anne Adsten, JHT
Pristagaren Trangia representerades av VD Magnus Rydell och kommunikationsansvarig Malin Bergman.

För allra första gången arrangerar Jämtland Härjedalen Turism med Visita och Etour som co-hosts, den så kallade Turismdagen med utdelning av priset Årets Turismföretagare i anslutning till middagen.

Teres Gärdin Robert Pettersson Sara Siden
Sara Sidén Visita, Robert Pettersson Etour och Teres Gärdin JHT representerar arrangörerna av Turismdagen. Foto: Jonas Herjeby

Turismdagen – premiär för ett nytt årligt event

Syftet med Turismdagen, som från och med nu kommer att arrangeras årligen, är att uppmärksamma besöksnäringen och dess betydelse för Jämtland Härjedalen. Årets tema är Ledarskap, för att uppmärksamma det ledarskap som regionens besöksnäring visat upp i kristid. Men kanske främst för att belysa ledarskapets betydelse för trivsel hos den egna personalen och därmed en bättre upplevelse för gästerna, samt som en direkt följd; företagets utveckling. Inslagen under Turismdagen genomfördes via JHTs projekt Morgondagens medarbetare, tack vare stöd från EUs regionala utvecklingsfond och Region Jämtland Härjedalen.

Ledarskapets utmaningar pre och post corona

Ett 80 tal deltagare från regionens destinationsorganisationer och myndigheter med anknytning till besöksnäringen umgicks på ett säkert sätt och med stor glädje att äntligen få ses IRL. Talare under Turismdagen var Näringsminister Ibrahim Baylan som berättade om den nya Nationella strategin för besöksnäringen.

Jonas Siljhammar, VD för Visita, deltog på plats för att tala om ledarskap i kristid. Stefan Sjöstrand VD för Skistar och Anders Lundqvist destinationschef Skistar Vemdalen berättade om hur ledarskap sätts på prov under en pandemi.

KLYO och Nordanalys presenterade resultat från en så kallad ”Temperaturmätning Post Corona” bland regionens ledande turismaktörer. Sharre Blomqvist är ledare för Region Jämtland Härjedalens samlade satsning på inflyttning, ett projekt som fått vind i seglen tack vare pandemin med en påtaglig ökning av attraktionskraften kring att besöka och bo i regionen.

Jämtland Härjedalen Turisms VD, Teres Gärdin, bjöd även in Magnus Rydell VD för Trangia, Peter Ekholm tidigare VD för Inlandsbanan, Marika Westberg Hopponen ägare av Jormvattnets Fiskecamp och Therese Sjölundh VD för Åre Destination till ett avslutande panelsamtal kring deras syn på ledarskap.

Deltagare vid första Turismdagen 2021
Deltagare vid den allra första Turismdagen 2021, på Hotell Klövsjöfjäll. Foto: Anne Adsten

Under kvällen korades årets turismföretagare

” Vi lever i en tid när besöksnäringen betyder allt mer för allt fler. En tid när livsstil, ledighet och arbete på många sätt flätas samman i en persons identitet. Med hjärtat i Jämtland Härjedalen har pristagaren utvecklats i takt med sin samtid och växt till en hållbar spelare och möjliggörare för besöksnäringen, inte bara i vår egen region. Pristagarens utveckling, modernisering och digitalisering de senaste åren har definitivt bidragit till att stärka bilden av Jämtland Härjedalen samt att fler än någonsin bokstavligen hittat ut och fått ett rikare liv. ”

Turismpriset 2021 tilldelas ett hållbart företag som utgör en viktig kugge i en fortsatt växande besöksnäring.

Vinnaren 2021 är Trangia.

KANDIDAT TILL STORA TURISMPRISET 2022

Magnus Rydell VD för Trangia och Malin Bergman bl a kommunikationsansvarig vid Trangia mötte prisutdelarna på kvällens scen: Teres Gärdin JHT, Robert Pettersson Etour och Sara Sidén Visita. De delade ut priserna som består av en plakett att fästa på väggen, en check för blandade forskningsinsatser från Etour, blandad utbildning från Visita samt ett bidrag för vidare insatser för kompetenshöjning bland personalen från JHT, samtidigt som pristagaren nu är regionens kandidat inför det nationella ”Stora Turismpriset” nästa år, 2022.

KRITERIER FÖR ÅRETS TURISMFÖRETAGARE

Priset ska gå till ett företag/organisation inom besöksnäringen som med stöd av ett tydligt hållbarhetsarbete (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) nått betydande marknadsframgångar och/eller tagit andra avgörande steg i sitt utvecklingsarbete.
Företaget/organisationen ska också vara ansvarstagande (hylla flervärde), lönsamt och verka för en utveckling av den destination de verkar inom.

JHT Pressrum, inklusive pressbilder.

Kontaktperson:

Teres Gärdin
Jämtland Härjedalen Turism
+46 (0)70 309 17 89

Anne Adsten, turismutvecklare
Jämtland Härjedalen Turism
+46 (0)70 – 327 39 09

Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, Mittuniversitetet samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Skip to content