Runsten Frösön Anne Adsten

Att skriva bästa artikeln

13 juni, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Frösö Runsten. Foto: Anne Adsten

Alla vill vi skriva artiklar som gör att vår målgrupp inte kan sluta läsa förrän de nått den sista punkten. Men det finns några saker som kan vara bra att ha med sig för att göra artikeln “hel och ren”.

Den här artikeln är en del av JHTs projekt Den digitala transformationen och är utformad som en checklista för att skriva artiklar på webben såväl som att skriva pressmeddelanden.

Här kommer en lista som du behöver besvara i din artikel

Rubrik

Rubriken ska både få läsaren att vilja läsa artikeln och samtidigt innehålla de ord som du tror att din målgrupp söker efter när de gör en sökning på nätet. Till exempel “10 största sevärdheterna i Jämtland Härjedalen”. Många söker efter en “best-of-lista” för att inspireras till en resa och många vill gärna veta vilka de 10 största är. Om du lägger ut rubriken på en hemsida så berättar du för systemet att detta är en “Rubrik 1”.

Ingress

En minisammanfattning av hela artikeln som lämnar läsaren lite frågande så att hen blir intresserad av att läsa vidare. Berätta vad läsaren kommer att få, men inte själva poängen, eller som i det här fallet: Inte själva 10-i-topp-listan. Tänk på att svara på “vad, vem, hur, när” och så kan du spara med att förklara “resultatet” och “varför” till innehållstexten.

Innehållstext

Nu beskriver du utförligt det du ville berätta om (Vad:et) och tänker på att även berätta utförligt när det hände, hur det hände, vem som gjorde det och även vilket resultatet blev samt varför det blev så. Innehållstexten kan eventuellt ha en underrubrik som knyter an till huvudrubriken och då anger du att detta är en “rubrik 2” i hemsidessystemet. Till exempel i vårt fall så kan rubrik 2:an vara “Sevärt Jämtland Härjedalen – Topplistan 2022”.

Underrubriker

Det blir alltid lättare att läsa en text om du delar in den i stycken och sätter underrubriker. Om du ska lägga ut texten på en hemsida eller liknande så är det viktig att berätta för hemsidessystemet att den till exempel är en “Rubrik 3”. För att artikeln lättare ska hittas så kan det vara smart att tänka igenom underrubrikerna så att de ytterligare motsvarar texter som du kan tänka dig att den tänkta målgruppen kan tänkas söka efter. Till exempel i vårt fall kan varje sevärdhet få en egen rubrik och blir då lätt sökbar.

Citat

“Om du skriver ett pressmeddelande är det smart att infoga ett citat från någon som kan säga något om det du berättar. Gärna en person som många vill veta vad hen tycker om det du berättat om i artikeln. I vårt fall skulle det kunna vara en turistchef som berättar om hur hen ser på anläggningen som ligger som list-etta och hur hen anser att sevärdheten agerat för att nå toppen. Då kan du även få med aspekter som gör att andra vill härma list-ettan på det anläggningen gjorde bra till ett annat år”, säger Anne Adsten, projektledare för den digitala transformationen hos JHT.

Bilder

Bilder säger mer än tusen ord heter det, och det är sant. Liksom att rätt bild absolut kan vara avgörande för om din tilltänkta läsare faktiskt kommer att läsa din text. Tänk på att fotografera i naturligt ljus hellre än i artificiellt för bättre ljussättning om du inte har proffsutrustning. Lägg fokus i bilden på det du vill berätta. Fotografera i liggande format för artiklar som ska ligga på en hemsida och kom även ihåg att bilden bör vara ca 1920 pixlar bred (samt gärna över 1 Mb) för att inte bli pixlig på en hemsida. För tryck krävs “större” bilder för god kvalitet.

1–3 bilder är ett lagom antal till en artikel, liksom för ett pressmeddelande. Till exempel närbild, orienteringsbild så att man ser helheten samt en detaljbild. I vårt exempel skulle vi kunna välja att bifoga bilder på de tre största sevärdheterna.

Skicka bilder

Om du behöver skicka bilder till ett magasin eller liknande så skickar du via mail (inte via SMS, Messenger eller liknande) för att bibehålla så mycket av bildens kvalitet som möjligt. Är bilden för stor för att maila så kan du använda en tjänst för att skicka den, till exempel sprend.se

Avsändarinformation

Om det handlar om ett pressmeddelande så bör du ta med kontaktuppgifter längst ned till den som kan svara på frågor om det du berättat om. Du kan även lägga en kort text om det företag eller organisation som du företräder i en sidfot till sidan.

Lagom längd på en artikel

Från en halv till en hel A4 är lagom längd på en artikel.

Skip to content