logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Infopoint vildmarksvägen strömsund

Auktorisation av TICs – En kvalitetsstämpel

14 februari, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
InfoPoint vid Jormvattnets fiskecamp längs Vildmarksvägen i Frostviksfjällen, Strömsunds kommun.

Värdskapet är en mycket viktig förutsättning för att besökaren att känna sig välkommen och inspirerad till att göra mer inom en destination, stanna lite längre. Därmed får vi nöjdare gäster som rekommenderar resmålet till andra och vi höjer andelen återkommande gäster.
En hållbar utveckling behöver inte automatiskt innebära fler gäster, utan en ökad kvalitet och mottagning av de befintliga för ökad lönsamhet och nöjda besökare.
Tillsammans verkar vi alla för att göra Sverige till ett attraktivt besöksmål och land att bo och verka i. Platsens attraktivitet som motor skapas i samspel mellan invånare, företagare och besökare.

En viktig länk i detta är auktoriserade turistinformationer och turistcenter och de InfoPoints som de i sin tur har avtal med.

Inom Visita finns en auktorisation för turistinformation och turistcenters i Sverige

Huvudskälet till att ha en auktorisation är att säkerställa en god turistisk service i hela landet, på en likartad och marknadsneutral nivå, med utgångspunkt i besökarnas frågor och önskemål.

  • I-märket är en internationellt erkänd symbol för turistinformation. Auktorisationen säkerställer att den som använder de gröna och vita i-skyltarna får den professionella service och information de har rätt att förvänta sig.
  • Auktorisationen säkerställer att alla turistinformationer-/center vet vad som förväntas av dem, vilket skapar en likartad och hög servicenivå i hela landet.
  • Besöksnäringens företag kan vara trygga i att alla behandlas lika, utifrån besökarnas önskemål och behov.
  • Auktorisationen höjer medarbetarnas professionella nivå och skapar yrkesstolthet för dem som arbetar på en turistinformation eller på ett turistcenter.
  • Auktorisationen är ett stöd i utvecklingen av den egna verksamheten och lägger grundnivån för gott värdskap och besöksservice.

Visitas Råd för besöksservice

Kopplat till auktorisationen och utvecklingen av besöksservice i Sverige finns ett nationellt valt Råd. Rådet består av 10 medlemmar från norr till söder med olika erfarenheter inom turism- och besöksservice. Rådet väljs vart annat år av Sveriges auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter. Vald ordförande i rådet är JHTs Anne Adsten. Tillsammans arbetar rådet med att hitta sätt att inspirera till utveckling av Sveriges värdskap och besöksservice.

Ny web-baserad utbildning “Turism & Värdskap 2.0”

Rådet för besöksservice tar fram en ny utbildning som kommer att finnas tillgänglig i god tid före sommarsäsongen 2020. Auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter kommer att ha fri tillgång till den (utbildningen ingår i avgiften). Det kommer att vara möjligt att gå igenom avsnitten i utbildningen individuellt eller i grupp, t ex tillsammans med nyanställda, säsongspersonal eller med representanter från InfoPoints.

InfoPoints

Auktoriserade turistinformationer eller auktoriserat turistcenter har rätt att inrätta och skylta upp bemannade InfoPoints med de vit/gröna skyltarna. På Visitas sajt hittar du mall för InfoPoint-avtal, d v s det (obligatoriska) avtalet mellan er och den eventuella externa aktör som driver en av er inrättad InfoPoint.

”Virtuell” turistinformation – Turistinformation utan fysisk plats

Liksom tidigare år kan man ansöka om auktorisation för en turismfunktion som inte har besökarmottagning men som är tillgänglig via webb, e-post, telefon och sociala medier. En sådan ”virtuell” turistinformation kan självklart också vara huvudman för bemannade InfoPoints (se auktorisationsavtalet).

Mer information: Anne Adsten, JHT

Skip to content