Cykling Åre Niclas Vestefjell

Avstämningsmöte inför cykelsäsongen

17 juni, 2021
Text: Martin Johansson, JHT
Cykling i Åre. Foto: Niclas Vestefjell
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

16 juni 2021 hölls ett kort avstämningsmöte inför Cykelsäsongen med flera destinationer och aktörer som verkar där cyklingen vuxit och berör, mötet hölls i samarbete med projektet ”Hållbar platsutveckling”, Destination Funäsfjällen.

Cykelturismen ökar i stadig takt, i takt med ökningen behövs också mer resurser tilldelas och vid de platser där cyklingen finns behövs mer förberedelser göras för att ligga i framkant och skapa goda förutsättningar för god hållbar cykling. Som ett led i detta hölls 16 juni ett kort avstämningsmöte via projektet ”besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” tillsammans med projektet ”hållbar platsutveckling”.

Avstämningsmötet inriktade sig på tre huvudpunkter

  • Hitta samverkan kring gemensamma utmaningar och möjligheter
  • Erfarenhetsutbyte
  • Planering framåt
  • Hur framtida möten skall se ut

Sara Klockervold, som jobbar i projektet ”Hållbar Platsutveckling”, höll i det digitala mötet och flera beröringspunkter hittades mellan mötesdeltagarna. Gruppen enades om att sträva efter att hålla regelbundna möten framöver, i ett led att försöka hitta en gemensam samsyn runt cykelhållning.

Deltagare

Dagens deltagare var Jens Tirén (Östersunds Kommun), Annica Ideström (Länsstyrelsen), Sara Klockervold (Projekt Hållbar Platsutveckling), Martin Johansson (Projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0), Ingrid Hedlund (Åre Kommun) och Ola Bergqvist (VD på Helt Ute AB).

Fler träffar

Nästa möte är planerat till tidig höst 2021, där fler deltagare kommer att vara inbjudna. Det kommer att bli intressant att följa upp hur cykelsommaren har varit och vilka gemensamma lärdomar aktörerna tagit med sig.

Kontakt

Projektledare för Besöksnäringen roll för regional utveckling 2.0 är, Martin Johansson som du gärna får mejla för synpunkter och/eller idéer.

Skip to content