Karin Linda fjällvandrar Ulrika Larsson

Om projektet: Organisering av vandringsleder

7 november, 2022
Text: Johan Ericson, JHT
Fjällvandring. Foto: Ulrika Larsson

JHT har räckt upp handen för att kunna vara den part i Jämtland Härjedalen som förmedlar kunskapen som byggts upp inom det Nationella ramverket för vandringsleder. Via medel från Naturvårdsverket kan JHT verka för att det även i framtiden ska finnas ett sammanhållet grepp för kanalisering av nationella medel till aktörer som ansvarar för ledarbete lokalt, förutsatt att de jobbar i enlighet med Ramverket.

Nationellt ramverk för vandringsleder

Sverige har ett brett utbud av vandringsleder och vår region i Jämtland Härjedalen är inget undantag. Att få komma ut i naturen är både hälsosamt och härligt och är ett relativt enkelt sätt att komma ut.

Lederna behöver göras mer tillgängligt både för nationella och internationella besökare.  Därav har ett projekt finansierat av både Tillväxtverket och Jordbruksverket pågått i 3 år för att ta fram en gemensam standard och ett Nationellt ramverk för vandringsleder.

Tourism in Skåne har varit projektägare och Visit Dalarna stod för projektledning. Projektet avslutades den 19 oktober 2022 i form av en digital konferens där projektet summerades och de viktigaste insikterna och lärdomarna från de 3 åren som varit lyftes. Konferensen berörde även hur det ska arbetas i framtiden. JHT fanns representerade vid konferensen via Kent-Ove Lindh.

Ledsamverkan framåt

Mycket kommer att handla om att organisera och samverka tillsammans. Kommuner, regioner, destinationer och huvudmän för leder måste hitta ett sätt att tillsammans arbeta med att harmonisera standarder och regelverk kring allt från skyltning till långsiktig förvaltning av våra regionala vandringsleder.

Det kommer under de närmaste åren att finnas bidrag att söka för att rusta upp och göra våra leder mer hållbara för framtiden och att jobba utifrån Ramverket kommer att vara en förutsättning för att kunna beviljas medel.

Projektgruppen har gjort ett gediget jobb i projektet och vi på JHT ser fram emot att vara en del av utvecklingen och förankra att vi får ett hållbart ledsystem i vår region.

Ökad samordning kring vandringsleder i Jämtland Härjedalen

JHT har sökt och fått bidrag till ett projekt med syfte att utveckla samordningen av våra vandringsleder. Bidragsgivare är Naturvårdsverket som vill verka för en långsiktig regional samordning och utveckling av vandringsleder där staten inte är huvudman. Detta som ett led i att bidra till hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder som i sig bidrar till stärkt folkhälsa, hållbar landsbygdsutveckling och destinationsutveckling. Till sin hjälp och som riktlinje för arbetet finns det Nationella Ramverket för vandringsleder som tagits fram via ett flerårigt Pilotprojekt med bland annat Visit Skåne och Visit Dalarna.

Projektet hos oss på JHT startade i oktober 2022 i samband med slutpresentationen av pilotprojektet och pågår under fyra månader. Inriktningen för projektet är att i första hand implementera det Nationella Ramverket hos så många som möjligt av Jämtland och Härjedalens ledaktörer och sprida kunskapen kring innebörden av detsamma. Detta för att det Nationella Ramverket nu ligger som grund för mycket av de projektmedel som är möjliga att söka för utveckling av vandringsleder. Dessutom skall strävan vara att öka kontaktytorna och skapa förutsättningar för samverkan mellan olika ledansvariga som på sikt underlättar en samlad organisation inom regionen.

Projektet kommer att inledas med mailutskick, telefonsamtal och personliga möten för att nå ut till så många ledaktörer som möjligt. Planerade workshops kommer att hållas under perioden för att sprida kunskapen om det Nationella Ramverket och initiera till nätverkande och samordning. Förhoppningen i slutet av perioden är att vi har en grund att stå på vad gäller riktlinjer för en fortsatt hållbar ledutveckling inom Jämtland Härjedalen.

Vi som jobbar på JHT med projektet är Kent-Ove Lindh och Johan Ericson. Vi tar gärna emot ett mail eller samtal från dig som har frågor om projektet eller som på något sätt är involverad  i arbetet kring vandringsleder inom Jämtland och Härjedalen. Vi är tacksamma för så många kontaktytor som möjligt inom projektet!

 

Kent-Ove Lindh, 070-5550551

Johan Ericsson, 070-2881515

 

 

Ett tips!

Arbetar du med leder/ledutveckling för vandring eller mountainbike (MTB)? Vill du utveckla en attraktiv och hållbar infrastruktur för vandrings- och mountainbike-turism? Sök stöd för din investering från Tillväxtverket!

 

 

Skip to content