Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring besök JHT dec 2019

Besök från Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring

17 januari, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring besök JHT dec 2019. Foto: Magnus Rindberg

Den 17-18 december 2019 hade JHT trevligt besök från en mindre delegation gotlänningar som just nu är i färd med att implementera den rätt så färska besöksnäringsstrategin. Roligt tycker vi att de då väljer att bland annat besöka oss för att höra hur vi arbetar. Förutom JHT så innehöll programmet möten med Destination Östersund, Etour, Clarion Hotel Grand Östersund och Jamtli samt en lunch där Region Jämtland Härjedalen deltog och en middag hos Manne Mosten på Norra station.

Som många vet så finns det sedan länge en hel del band mellan Jämtland Härjedalen och Gotland och möjligen blir det här en början på ett mer långsiktigt utbyte. Exempel på områden som vi ser förenar oss är dels att våra båda regioner är de där besöksnäringen har störst relativ betydelse i landet. Samt utmaningar, men också möjligheter, inom infrastruktur och kommunikationer, kompetensförsörjning, besöksnäringens roll inom samhällsplaneringen samt samarbete inom turismforskningen. Inga beslut finns i dagsläget om hur vi ska fortsätta dialogen mer än att det är möjligt att vi i någon form gör ett Gotlandsbesök under 2020.

 

Vill du veta mer så hör gärna av dig till Mats Forslund eller Anne Adsten.

Skip to content