cykling Funäsdalen skog fjäll

Besöksnäringen avgörande för destinationerna Vemdalen och Funäsfjällen

6 december, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anette Andersson

75% av all omsättning oavsett bransch kan kopplas till besöksnäringen

Att besöksnäringen är den viktigaste näringen inom destinationerna Vemdalen och Funäsfjällen bekräftas nu av utredningen ”Spridningseffekter i Turismnäringen” (SPRIT). Resultatet visar att drygt 75% av all omsättning, oavsett bransch, på ett eller annat sätt kan kopplas till den omfattande besöksnäringen i de undersökta destinationerna.

SPRIT-utredningen är genomförd av Lars Häreblad på Nordanalys i samarbete mellan Härjedalens och Bergs kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism och de berörda destinationerna via respektive destinationsbolag. Utredningen visar att besöksnäringen utgör en förutsättning för ett fungerande samhälle med både privat och offentlig service, infrastruktur och kommunikationer. Detta bekräftas även av företagen som graderar besöksnäringens betydelse som stor till helt avgörande till närmare 9 av 10 på en 10-gradig skala.

Utgångspunkten för utredningen, som bygger på uppgifter från 2014, är företagsregistret för de båda kommunerna kompletterat med studier av arbetsställen, löneutbetalningar, enkäter och ett antal djupintervjuer. Den sammantagna effekten av besöksnäringen räknat som andel av den totala omsättningen utgör i Funäsfjällen 74 %, motsvarande 599 miljoner kronor. I Vemdalen är den totala andelen ytterligare något högre, 78 %, vilket motsvarar 473 miljoner kronor.

För Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism är det viktigt att kunna följa och förstå utvecklingen inom besöksnäringen och vilken effekt den har och ett mål är att kunna genomföra den här typen av undersökning vartannat år Det ger stöd både för offentliga aktörer och för näringen i sig i samband med diskussioner och beslut om vilka prioriteringar som ska göras.

Läs Besökslivs artikel: Inget Vemdalen utan skidbacken här.

Skip to content