gryning i skogen

Besöksnäringen och skogen

14 september, 2016
Text: Mats Forslund
Foto: Linda Södergaard

Nationella skogsprogrammet

Det nationella skogsprogrammet går nu ut på remiss till och med 12 november och kopplat till det så påbörjar regeringskansliet arbetet med att utforma det slutliga skogsprogrammet som inklusive en handlingsplan ska presenteras under 2017. Besöksnäringen har varit involverad från start i arbetet och självklart är det nu möjligt för berörda parter att lämna ett yttrande.

Den 1 september i år tog landsbygdsministern emot fyra arbetsgruppers rapporter med förslag till ett Nationellt Skogsprogram. I grupp 1, som haft i uppdrag att särskilt titta på förutsättningarna för ”Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs” har Jämtland Härjedalen Turisms VD Mats Forslund ingått som representant för besöksnäringen.

Ett syfte med det Nationella Skogsprogrammet är just att skapa bättre förutsättningar för andra verksamheter än det traditionella skogsbruket, exempelvis turism. Viktiga delar i rapporterna är att skapa förståelse mellan aktörer och verksamheter samt att föra fram incitament och skapa förutsättningar för att som markägare kunna arbeta otraditionellt, gärna tillsammans med nya aktörer.

För mer info: Mats Forslund

Skip to content