Besöksnäringens myndighetsgrupp

Besöksnäringens myndighetsgrupp

20 mars, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Besöksnäringens Myndighetsgrupp

Tillsammans för en stark och hållbar besöksnäring 2019-2021

Den myndighetsgrupp som funnits sedan en tid tillbaka har tydliggjort sitt uppdrag och sina mål för de kommande åren i en nyutkommen rapport. De övergripande målen för gruppen är att via bättre samordning stärka den svenska besöksnäringens internationella konkurrenskraft med utgångspunkt i hållbar utveckling, skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer och skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling. Då vi på JHT m fl inom besöksnäringen har löpande kontakter med många av dessa myndigheter så kan det vara bra att ha lite vetskap om hur deras uppdrag ser ut inom det här området.

Läs rapporten från Besöksnäringens Myndighetsgrupp – Tillsammans för en stark och hållbar besöksnäring
 
Vill du veta mer så hör gärna av dig till Mats Forslund.
Skip to content