Team event alpint Åre Håkan Wike

Besökssiffror vid attraktioner & evenemang

19 mars, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Team Event i Åre. Foto: Håkan Wike

JHT skickar varje år en uppmaning i början av året till destinationer och kommuner kring att inkomma med besökssiffror för attraktioner och evenemang. Syftet med insamlingen är många, bland annat att kunna visa upp den fantastiska mångfald av besöksanledningar som drivs av entreprenörer och ideella organisationer runt om i Jämtland Härjedalen.

Destinationer och kommuner väljer attraktioner & evenemang

Grunden i rapporteringen är att destinationer och kommuner i Jämtland Härjedalen själva väljer vilka av attraktionerna/sevärdheterna och evenemangen som de önskar följa upp år för år – rapporteringen är först och främst som en påminnelse att kontrollera temperaturen på den egna besöksnäringen och i andra hand för att JHT ska kunna redovisa aktuell status och se tendenser i utvecklingen.

Beräkningsmodeller

Tyvärr har attraktioner och evenemang olika möjligheter att räkna sina besökare och siffrorna är därför inte 100% jämförliga. Ett tips till dem som redovisar besökssiffror är att bifoga en kommentar kring hur beräkningarna görs vid respektive post för att vid behov kunna lämna över arbetsuppgiften. Om en anläggning eller evenemang beräknar på ungefärligen samma sätt år för år så blir utvecklingskurvan trovärdig även om den kanske inte stämmer i absoluta tal. I JHTs dokumentation finns kolumner där beräkningsmetod kan anges och i tillägg finns möjlighet att lägga till kommentarer.

Olika beräkningsmetoder

  • Biljetter eller liknande system som ger så exakta siffror som möjligt.
  • Fotocell eller liknande system som placeras på en plats som gör att besöksantalet kan beräknas på ett bra sätt.
  • Överslagsräkning på plats.
  • För evenemang finns olika metoder för att beräkna antal medföljande förutom de som faktiskt är exempelvis anmälda till en tävling. Etour vid Mittuniversitetet i Östersund har t ex mått för hur man kan räkna fram totalt antal tack vare ett evenemang via sina modeller. Vissa evenemang genererar fler ”medföljande” än andra, t ex evenemang med unga deltagare och inom parasport.

Det vi egentligen helst vill veta om evenemang

Egentligen är det ju inte antalet deltagare i ett evenemang som sådant som är mest intressant, utan andra mål som marknadsföringsvärde eller omsättning tack vare ett evenemang. Eller den stolthet, sammanhållning eller bidrag till hållbarhet evenemanget skapar. Dock behövs ju alltid en deltagarsiffra för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur pass stort detta värde är av ett specifikt evenemang.

Användningsområden för besökssiffror

Fånga upp innovationsidéer & behov

Statistiken kan användas som en checklista för att kolla upp hur det går för kommunens/destinationens sevärdheter/attraktioner. Den årliga kontakten med organisationer och företag kan t ex synkroniseras med näringslivskontoren för att hitta idéer till innovationer  eller som input kring vilka utbildnings- eller stödinsatser som företag och organisationer har behov av. Många attraktioner och evenemangsarrangörer blir otroligt glada över att få en påringning – samtal som kan ta tid, men som är givande för utvecklingen av besöksnäringen i destinationen/kommunen.

Att visa bredd och omfattning av turism

Att kunna visa hur det går för anläggningar och evenemang inom destinationen eller kommunen för politiker, tjänstemän, studenter, media t ex när en kommun, destination eller Jämtland Härjedalen Turism beskriver omfattning och bredd inom ett geografiskt område.

Att skapa underlag för strategi & planering

Att ha en längre serie för att se utvecklingen för olika attraktioner och evenemang ger god insikt i vilka som är mer eller mindre populära över tid för prioriteringar och för att lägga upp utvecklingsstrategier, olika hjälp- och stödinsatser m m.

Redovisning av besökssiffror

De attraktioner, sevärdheter och evenemang som uppvisar flest antal besök redovisas i den årliga skriften Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen (finns under “Rapporter” på www.jht.se/fakta) som ges ut av JHT. Fakta om turismen i JH ges ut i tryckt format i begränsad upplaga samt finns som nedladdningsbar pdf på jht.se. Tabellerna används även av JHT som underlag vid förfrågningar från media, studenter och beslutsfattare.

Har du frågor kring besökssiffror – kontakta Anne Adsten, JHT

Skip to content