logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
BOHST. Foto: Rickard Lövgren

Projektledaren för hållbar snöskoterturism summerar

15 december, 2021
Text: Jämtland Härjedalen Turism.
Foto: Rickard Lövgren

Andreas Edholm har under tre år arbetat som projektledare för ”Branschorganisation för hållbar snöskoterturism” (BOHST). Jämtland Härjedalen Turism är projektägare och vid årsskiftet 21/22 avslutas projektet och branschen själv kommer nu att driva vidare organisationen. Här i artikeln ger Andreas en summering av projektet inför framtiden.

Projektledare Andreas Edholm. Foto: Rickard Lövgren
Andreas Edholm i Vuoggatjålme i april 2021, där åtta erfarna medlemmar i BOHST examinerades till lavintekniker. Foto: Rickard Lövgren

Vilken betydelse har etableringen av BOHST?

Snöskoterturismen i Sverige utgör en betydande del av den totala besöksnäringen. Genom att olika aktörer samordnar sig i en branschorganisation så blir man starkare tillsammans och kan lära av varandra samt ha en enad röst utåt. Detta för att säkerställa en positiv utveckling av den framtida snöskoterturismen.

Att höja kompetensen inom branschen, likt SLAO gör för skidanläggningarna, är betydelsefullt för att kunna erbjuda trygga tjänster och stärka konkurrenskraften.

Har projektet uppfyllt sitt mål?

Ja, målet var att etablera en branschorganisation för hela skotersverige och det är nu gjort. Det finns nu över 60 medlemmar från Sälen i söder till Kiruna i norr. Jämtland Härjedalen har varit utgångspunkt för projektet men det har hela tiden varit uttalat att det ska vara ett nationellt perspektiv. Det tar tid att bygga upp en branschorganisation och nu är grunden lagd. Verksamheten kan vidareutvecklas i takt med att fler medlemmar ansluter.

Vad har åstadkommits under projektperioden?

Under uppbyggnadsperioden har bland annat följande insatser genomförts:

  • Förankring bland olika aktörer inom snöskoterturismen i Sverige.
  • Formell etablering av föreningen.
  • Guideutbildning med diplomering.
  • Utbildning av åtta erfarna snöskoteråkare/medlemmar till lavintekniker.
  • Websida med tillhörande facebook.
  • Medlem och delaktig i Nationella snöskoterrådet.
  • Remissvar på utredningen om ny terrängkörningslag.
  • Framtagning av hållbarhetspolicy.
  • Årlig snöskoterkonferens.

Vad är du mest nöjd med?

Det känns mycket bra att BOHST är formellt etablerad som förening och har en engagerad styrelse som bidragit till att föreningen börjar bli mer känd och successivt växer. Det är positivt att föreningen har attraherat medlemmar från Sälen i söder till Kiruna i norr trots att arbetet har utgått från Jämtland Härjedalen.

Det var också ett erkännande att BOHST direkt efter det formella bildandet antogs som medlemmar i Nationella Snöskoterrådet.

Jag är även nöjd med att projektet har bidragit till en kompetenshöjning inom branschen genom etableringen av en guideutbildning och att vi tillsammans med Naturvårdsverket har utbildat åtta kompetenta snöskoteråkare till lavintekniker. Lavinteknikerna kommer nu att bidra till att lavinprognoserna får ett skoterperspektiv och att det blir fler prognosområden där skoteråkningen är vanligt förekommande.

Jämtland Härjedalen Turism har genom projektet tagit ett ansvar för branschen i hela Sverige och det tycker jag är värt att notera för andra regioner där snöskoterturismen är betydande.

Det är också roligt att en liknande organisation håller på att bildas i Finland och att de har tittat på hur vi arbetat med bl a guideutbildningen.

Vad tror du om snöskoterturismens framtid?

Jag ser en positiv utveckling för snöskoterturismen förutsatt att det förs en fortsatt god dialog med andra näringar som verkar inom samma områden. BOHST har nu bra förutsättningar att “sitta i förarsätet” och prata med en enad röst och vara med och påverka framtida lagstiftning, kompetensutveckling och andra utvecklingsfrågor.

Jag hoppas också att de partners som anslutit under uppbyggnaden av organisationen kommer att fortsätta stödja verksamheten och att det ansluter fler medlemmar som vill vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling av snöskoterturismen, avslutar projektledaren Andreas Edholm.

Mer information

Om projektet på jht.se

Om Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism (BOHST)

 

 

Skip to content