Alpin skidåkning grupp Åre. Foto: Mark Going

Definitionen för turism

9 oktober, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Mark Going
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Turism

Omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.

Aktiviteter

Med aktiviteter avses sociala, kulturella och ekonomiska, som utförs av personer som reser till resmål belägna utanför personens vanliga omgivning.

 

Källa: Turismens begreppsnyckel, Tillväxtverket