tillgänglighet

Design för alla inom besöksnäringen

29 mars, 2018
Anne Adsten, JHT
Foto: Yomex Owo

Innovationer för en bredare målgrupp

Många av våra produkter och tjänster inom besöksnäringen är utformade för en stereotyp bild av våra gäster. Om vi tänker till och gör vissa anpassningar/innovationer så kan vi på många sätt finnas till för och locka en större målgrupp.

Nedan tips fångades upp vid en föreläsning av Karin Riddar som är engagerad i ämnet.

Funktionsnedsättningar i Sverige

  • Ca 18% av Sveriges invånare har funktionsnedsättning = 1,8 miljoner människor.
  • 130 000 av dessa har rullstol.
  • 150 000 har rullator.
  • Den allra vanligaste funktionsnedsättningen är istället hörsvårigheter. 50% av dem med hörsvårighet är under 65år.
  • 14% eller 1,4 miljoner av Sveriges befolkning är utlandsfödda och för dem är det svenska språket inte helt tillgängligt.

”Design för alla” kallas även för ”Universell utformning”. Alla kan stå för inkludering och eller integration: Inkludering, att ”låta alla vara som de är”. Integration, att ”ta bort skillnader”. Utgångspunkter är att ”alla är olika och så ska det vara” samt att ”alla vill vara självständiga”. Funktionsvariationer: Fysisk, psykisk eller intellektuell. Variationen kan vara medfödd eller förvärvad.

Ett inkluderande synsätt

Ta med fakta om funktionsvariationer i upphandlingar för att åstadkomma en förändring där olikheter välkomnas.

Tänk på ordval

Funktionshinder – Omgivningen sätter gränser för vad som är normalt och vad som därför blir hinder.

Handikappad – Ordet kommer av att människor med funktionshinder varit tvungna att tigga för att klara tillvaron…

Invalid – Jämför med engelska språket och betydelsen: ogiltig…

Menlös…

Tillgänglighet/Användbarhet är mer positiva begrepp.

Praktiska lösningar

Fysisk tillgänglighet kan vara en ramp etc, medan kommunikativ tillgänglighet kan vara en hörslinga, tolk etc.

Informativ tillgänglighet: kan kompensera fysisk tillgänglighet eller för den som talar ett annat språk: pictogram som överbryggar språkförbistring (dock finns kulturella skillnader att hålla koll på).

(Psyko-)social tillgänglighet: Empatisk (jag förstår hur du har det) och Sympatisk (stackars dig som är annorlunda).

Det finns checklistor som man kan utgå ifrån för att testa den egna verksamheten och se hur tillgänglig den är för olika grupper av gäster.

Alt-texter på hemsidor är en förutsättning för att talsyntes ska kunna fungera. Tänk t ex på att bildnamn och bildtexter på hemsidor utgör grunden för talsyntes så att den som är synskadad ska kunna ”höra” vad en bild föreställer. Tänk också på att använda kodning för rubriker och brödtext på din hemsida (inte bara markera rubrik med fetstil) så att talsyntesen fungerar så bra som möjligt.

Använd personas

För att ytterligare testa din verksamhet så kan du utgå ifrån olika personas. Här kommer tre exempel:

Bengt 74 år

Nedsatt hörsel. Svårt att gå långt utan att kunna sitta ned och vila regelbundet. Lätt inkontinens och behöver ha tillgång till toalett.

Kim 9 år

Koncentrationssvårigheter vilket betyder mycket spring i benen och svårigheter att kunna ta instruktioner. Kan inte läsa (behöver bildinstruktioner).

Maria 53 år

Förstår, men kan inte läsa svenska. Synsvårigheter. Artros i händerna.

Här hittar du information om hur man utvecklar produkter och tjänster i samhället så att de fungerar för så många som möjligt.

Skip to content