Visit Östersund Turistcenter

Det personliga mötet – en lyx för framtidens besökare

14 november, 2018
Text och foto: Christian von Essen och Anne Adsten

Inför Visitas magasin Besöksliv som kom ut i samband med Visitas Destinationsdagar i Stockholm 13-14 november gjordes en intervju med två medarbetare vid Visit Östersund Turistcenter om hur de ser på besöksservice. Här kommer frågor från Besökslivs skribent Christian von Essen och svar från Annica Grinde och Wilma Larsson, turistinformatörer vid Visit Östersunds TC.

En ny studie visar att tyska turister inte är så digitala i sin informations-inhämtning som man tidigare har trott. Hemsidor är störst men 70 % av de tillfrågade använder fortfarande guideböcker, och sociala medier spelar väldigt liten roll. Hur ser ni på balansen mellan analogt och digitalt hos era turister, och hur viktar ni era satsningar?

Som fjällnära Turistcenter märker vi i Östersund att både tyskar och andra hitresta fortsatt efterfrågar tryckt material. Internet-täckningen varierar i vår region och i och med att allt färre producerar trycksaker så upplevs broschyrer som exklusivt hos våra besökare.

Är det personliga mötet på väg att bli överflödigt eller tvärtom, någonting lyxigt för turisterna?

Vi upplever att våra besökare är mycket tacksamma över ett personligt bemötande med inte bara svar på direkta frågor utan även tips på andra sevärdheter och evenemang som de kan vara intresserade av. Visst kan våra gäster googla sig fram till svar, men om de inte känner till vad de ska googla efter så behövs det personliga värdskapet.

Hur kommer turistbyråns (Turistinformationernas eftersom vi inte kallar det Turistbyrå längre) roll att förändras över de kommande 5-10 åren tror du? 

Inget kommer att knäcka det personliga mötet, vare sig det sker ansikte mot ansikte eller via direkt-chat eller liknande. Vi tror att det kommer att bli allt mer viktigt med Turistinformationernas placering/närvaro framöver, det måste vara enkelt att komma i kontakt med en turistinformatör. Vi har allt att vinna på att mervärdet hos besökaren ökar med en kontakt med oss, säger Annica och Wilma.

Skip to content