Alpin skidåkning i Åre. Foto: Mark Going

Effekten av minskad turism i Jämtland Härjedalen – Minus 950 miljoner

12 maj, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Mark Going.

På uppdrag av Jämtland Härjedalen Turism har företaget Nordanalys med stöd av uppgifter från de större destinationerna sammanställt beräknade och bedömda effekter av minskad turism under perioden 15 mars – 20 juni 2020 på grund av stängningen i samband med påskveckorna och resterande säsong. I sammanställningen finns även uppgifter avseende effekterna i övriga länet.  Som framgår av rapporten beräknas bortfallet beroende på både minskad beläggning i kommersiellt och icke-kommersiellt boende och en nedgång i dagsturismen till sammanlagt ca 950 mkr.

Till grund för beräkningarna finns dels en jämförelse mellan beläggningen i kommersiella boenden under den aktuella perioden 2019, dels en hänsyn till det aktuella bokningsläget som rådde när effekterna av Corona-viruset blev ett faktum. Bokningsläget låg på de stora fjälldestinationerna på en bättre nivå (5-10%) inför den aktuella perioden 15 mars – 30 april jämfört med fjolåret. Genom tidigare genomförda gästundersökningar finns dessutom uppgifter om gästens genomsnittliga dygnsutlägg för olika säsonger och destinationer. Baserat på tidigare kända mönster när det gäller det icke-kommersiella boendet och dagsturismen så har effekten av den typen av uteblivna besök lagts till. Till detta har ytterligare källor nyttjats som t ex handelsindex för Åre vilket också visar bortfallets effekter på handeln i den destinationen.

-Genom att stänga skidanläggningarna i samband med påsken så tog besöksnäringen ett stort ansvar för att begränsa smittspridningen och belastningen på vården inte bara i Jämtland Härjedalen utan även i landet i övrigt. Det stora ekonomiska bortfallet vi nu kan se är allvarligt och visar mycket tydligt på besöksnäringens stora betydelse för vår region, säger Anders Byström, regional utvecklingsdirektör vid Region Jämtland Härjedalen.

-Det stora ekonomiska bortfallet bekräftar behovet av de olika stödinsatser som satts in men det bekräftar också behovet av att fortsätta och förstärka det mer långsiktiga arbetet med återställning och omställning som vi nu gemensamt påbörjat. Det är ett arbete som bygger på olika scenarios och antaganden då ingen med säkerhet vet när smittspridningen bedöms avta och därmed resmöjligheterna kan öka. Vi måste ändå agera, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

Kontakter:

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör, 070-6870151

Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism, 070-3772576

Lars Häreblad, Nordanalys, 070-3428010

Skip to content