Lunndörren Eric Hanson

Extra föreningsstämma JHT

28 september, 2022
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Svenska Turistföreningens (STF) fjällstuga Lunndörren. Foto: Eric Hanson

Med anledning av att en av JHTs ordinarie styrelseledamöter kommer att vara tjänstledig, så uppstår ett behov av att göra ett fyllnadsval, samt välja en ny vice ordförande för JHT. Därav bjuder JHT in till en extra föreningsstämma i samband med Turismdagen den 17:e oktober.

Kallelse till extra föreningsstämma JHT                                                                          

Med anledning av att en av JHTs ordinarie styrelseledamöter kommer att vara tjänstledig uppstår ett behov av att göra ett fyllnadsval, samt att välja en ny vice ordförande för JHT.

På plats hos Jämtland Härjedalen turism alternativt digitalt via Zoom.

Extra föreningsstämma samt konstituerande styrelsemöte:
Måndag 17 oktober 9:00-09.30 (JHT styrelse, medlemmar/intressenter)

Meddela deltagande senast 14:e oktober till Anne Adsten, JHT

Ordinarie styrelsemöte följer efter extra föreningsstämman.      

Måndag 17 oktober 9.30-11.00 (endast JHT styrelse)

Därefter följer Turismdagen på Hotell Gamla Teatern i Östersund, med middag på Arctura
(separat inbjudan)

 ****

Dagordning extra föreningsstämma med anledning av fyllnadsval

 1. Extra föreningsstämma öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om extra föreningsstämma är stadgeenligt kallad
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande för extra stämman
 6. Val av sekreterare
 7. Val av två justeringspersoner för extra stämman
 8. Fyllnadsval ordinarie ledamot JHT
 9. Extra föreningsstämma avslutas

Dagordning konstituerande styrelsemöte, med anledning av extra föreningsstämma och ersättning av vice ordförande Jämtland Härjedalen Turism

 1. Mötet öppnas
 2. Val av sekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Val av vice ordförande JHT
 5. Konstituerande styrelsemöte avslutas
Skip to content