Nya Destinationsrådet 2019_2020

Förnyat förtroende för JHT i Visitas Nationella Destinationsråd

15 november, 2018
Text: Anne Adsten, JHT

Vart annat år arrangeras Destinationsdagar för Turistinformatörer av Visita Nationella Destinationsråd. Årets Destinationsdagar samlade nära 200 personer, och av utvärderingen att döma var träffen mycket uppskattad med inspiration och exempel för den egna verksamheten på hemmaplan.

Dessutom presenterades det nyvalda Destinationsrådet: Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism, Anna Åmvall, Malmö Turism (ny), Christina Leinonen, Upplev Norrköping, Maria Lundkvist, Höga Kusten Destinationsutveckling (ny), Stefan Johnson, Destination Kalmar, Jörgen Nilsson, Visit Linköping (ny), Lotta Samuelsson, Mariestads kommun, Helene Berg, Smålands Turism (ny), Håkan Ceder, Nora Turistbyrå och Pernilla Törngren, Visit Västerås (ny).

Lämnar rådet gör Anette Lindstrup, Helsingborgs kommun, Annelie Karlsson, Göteborg & Co, Jenni Leppelt, Hultsfreds kommun, Linda Gjerdrum, Uddevalla och Björn Fransson, Örebrokompaniet.

“Jag är otroligt stolt över att för fjärde gången få ingå i destinationsrådet och vill så klart tacka alla som röstat för förtroendet, säger Anne Adsten, turismutvecklare vid JHT.
De tidigare tre mandatperioderna har innehållit sex år med värdefulla träffar och samarbeten som lett till att vi nu har 239 auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter i Sverige och i tillägg över 930 InfoPoints. Det bådar gott för värdskapet, inte minst för våra internationella besökare, att det finns så många som nu kan hjälpa våra gäster att upptäcka mer och få en fantastisk vistelse. Nu blickar vi framåt och fortsätter att verka för att Sveriges TICs med InfoPoints blir de som tar rollen att ansvara för ett gott värdskap för våra gäster, avslutar Anne Adsten.”

Följ destinationsrådet på Facebook här

Elisabeth Richardsson Anne Adsten
Elisabeth Richardsson vid Visit Östersund tittar närmare på Destination Uppsalas IRobot. Foto: Anne Adsten.

Programmet i korthet

Flexibelt värdskap och sociala media

Stefan Johnson från Destination Kalmar frågade auditoriet om TIC-arbetet ska styras av SoMe:s (sociala medias) möjligheter. Eller, om istället vi ska styra dem? Hur hanterar vi möjligheterna ur ett branschperspektiv?

Med hjälp av Menti.com kunde vi tillsammans utläsa att de flesta önskar lokala lösningar kring flexibla arbetstider och ersättningar kring att vara tillgängliga på sociala media utanför de reguljära öppettiderna för en TIC.

Antalet informationsställen i Sverige är större än någonsin

Clemens Wantschura, ansvarig för Destinationsrådet, redogjorde för ändringen i antal auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter (TICs) de senaste tre åren. Antalet har minskat från 269 till 239 och det är framförallt de säsongsöppna TICsen som upphört. Antalet InfoPoints har ökat till 936 st sedan starten 2015. Sverige har aldrig haft så många instanser som önskar det bästa för våra besökare!

Mer om auktorisationer hittar du här

Den nya turistinformatören – TI robot från Uppsala

Helena Bovin och John Ring från Destination Uppsala presenterade sin robot-medarbetare som i sommar funnits på nya Elite hotell i Uppsala och där hjälpt gäster att upptäcka mer av utbudet. Ett budskap är att det gäller att aktivt söka upp gäster för att få dem att ställa frågor och på så sätt kunna erbjuda dem mer att upptäcka under sitt besök. Roboten är ett led i att “Möta fler på väntade och oväntade platser” och den är en slags mobil läsplatta med videosamtal. Enheten styrs av en turistinformatör.

Läs mer här

Social First

Hanaw Rashid från mediabyrån The Amazing Society gav en medryckande bild av medialandskapet just nu med tips och råd på hur man kan vara mer synlig för sina befintliga och potentiella gäster i sociala kanaler. Facebook och Instagram är fortsatt störst och rörligt material är det som bäst fångar folks uppmärksamhet.

Malmös digitala strategi

Malmö turisms Anna Wittgren berättade om hur de resonerat och varför de idag inte har någon egen hemsida för Malmö. I deras mål att stärka konversationen om Malmö satsar de hellre på att lyfta andras bild av Malmö eftersom den uppfattas mer trovärdig av gästen. Det senaste året har de t ex satsat på att locka så kallade Influencers till Malmö som mot ersättning för resa och boende samt 100 Euro per dag har fått upptäcka staden på egen hand och göra inlägg i sociala mediakanaler. Via en mediatjänst fångar Malmö turism upp det som sägs om dem och kan då också bemöta detta.

Hur den tyska gästen söker information om Sverige

Malin Zillinger, forskare vid Lunds universitet har tittat närmare på hur den stora gruppen tyskar som årligen besöker Sverige önskar sin information. Hos dem är den tryckta informationen en hjälp till urval och planering av resrutt, men oxå en status i att kunna exempelvis visa guideböckerna i bokhyllan för vänner och bekanta. Den tryckta informationen ger också en känsla av samhörighet i att man kan samlas runt den vid köksbordet och tillsammans planera sin resa. I tillägg använder de sedan den digitala informationen för att ta reda på öppettider, priser etc.

Läs mer om undersökningen här

Menti.com-undersökning

Dag ett avslutades med en undersökning via Menti.com. På frågan om konferensdeltagarna trodde att deras fysiska TIC kunde komma att stänga inom de närmaste tre åren svarade 48% nej, 28% ja och 11% saknar redan idag en fysisk TIC och jobbar istället med InfoPoints med support från ett back office.

59% av konferensdeltagarna angav att deras TIC är närvarande på nätet även efter arbetstid medan 42% inte är det. Många har ett autosvar på facebook om att de återkommer under arbetstid.

Majoriteten anser att ett personligt bemötande inte bara är fysiskt utan även kan vara via mail, facebook, telefon etc.

Huvudsyftet med deltagarnas hemsidor är inspiration inför en resa till 81%. 14% angav att deras sajt framförallt finns för att ge fakta till besökare under deras resa och 5% angav att deras sajt till huvudsak är till för lokalbefolkningen.

82% av deltagarna anser att lokalbefolkningen är en viktig målgrupp för sin TIC, som ambassadörer exempelvis.

Deltagarna anser att den egna hemsidan är bästa kanalen för turistinformation om deras område (35%), 24% angav Tripadvisor,15% den egna TIC:en, 14% angav sociala media, 7% lokala ambassadörer och 4% InfoPoints.

GDPR för TICs

Carola Ekblad branschjurist för Visita gav rådet till deltagarna att lagra så få personuppgifter som möjligt och så kort tid som möjligt. Ansvarsskyldigheten innebär att alla förteckningar som lagras måste finnas i ett register med en plan för hur de ska behandlas och uppdateras/raderas. Mycket handlar om intresseavvägning. Om det berättigade intresset av en behandling av en personuppgift väger tyngre än den registrerades intresse av integritetsskydd.

Se gärna över er e-posthantering. Spara inte mail som du inte behöver spara.

Helsingfors Turism har Help:ers

Nina Lager, Tourist Information Specialist berättade om hur de jobbar med turistinformation i Helsingfors för att öka internationell kännedom. För att finnas där frågorna finns så har turistinformationen flyttats från esplanaden till järnvägsstationen. I tillägg finns en turistinformation vid flygplatsen. Dessutom har Helsingfors haft så kallade Help:ers i 23 år. Help:ers är mobila turistinformatörer som bl a möter kryssningsgäster vid ankomst i hamnen.

Vemdalen öppnar Turistinformation när andra stänger

Kristina Kristoffersson Vice VD vid Destination Vemdalen berättade att destinationen såg via undersökningar att de behövde en turistinformation för att bättre kunna hjälpa sina gäster och få dem att göra mer och stanna längre under sitt besök. De öppnade därför en alldeles ny turistinformation på det nya Skalets torg (Vemdalsskalet) och kunde därmed även öppna upp för en aktivitetsyta utanför med lekar och spel. Turistinformationen blev en tydlig säljkanal för destinationens medlemmar och levererar en tydlig medlemsnytta i att man där direkt kan boka aktiviteter.

Läs en artikel om Vemdalens turistinformation i Turismnytt här

Höga Kusten har InfoPoints med tydlig karaktär

Maria Lundkvist verksamhetsledare för Höga Kusten berättar att de med målet “att möta fler besökare” har lagt ner sina fyra tidigare fysiska turistinformationer. Istället har destinationen ett tydligt center vid Höga kustenbron och i tillägg 40 InfoPoints. Hyllsystemen med screen är snickrade av en lokal snickare för ett enhetligt intryck. Dessutom finns 20 servicepunkter i form av exempelvis lanthandlare. Höga kusten har en heltidsanställd som jobbar med att hålla igång InfoPoints:en i destinationen. Systemet med InfoPoints har varit en viktig del i att få destinationsutvecklingen att ta fart och nu är det ingen som tvekar om att de tillsammans är en del av Höga kusten som koncept och inte den enskilda byn/samhället.

Se en film om Höga kustens besöksservice här

Livrustkammaren är en inspirationskälla för bättre inlägg på sociala media

Jonas Lindvall och Emma Ågran berättade hur de på Livrustkammaren med humor, insikt och djup kunskap golvar sina konkurrenter i att få tidigare ointresserade att nu sätta foten på ett museum när helgen kommer. Som andra institutioner började de med att berätta om öppettider och föreläsningar, bara för att upptäcka att sociala media inte “gillar” den typen av inlägg. Nu når de istället nya höjder med inlägg som anspelar på nutid med dåtida referenser på ett klurigt sätt. Följ dem på facebook och Instagram!

Läs projekt-rapporten från Destinationsdagarna här

Läs Turismnytts rapport från Destinationsdagarna här

De flesta presentationerna kommer inom kort att läggas ut på www.visita. se/turistinfo

Skip to content