Edible Country Flamman Storlien Tina Stafren

Fortsatt ”Welcome!” till Jämtland Härjedalen & Trøndelag

23 februari, 2022
Text: Jessica Thylin, JHT
Bokningsbart bord i Storlien på gränsen mellan Sverige och Norge. Foto: Tina Stafrén för Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Pandemin fick projektägarna i Interreg-projektet ”Welcome!” på båda sidan om gränsen att värdera digitala pressresor som ett komplement till de fysiska. Nu när världen börjar öppna upp så kommer projektet att företräda det gemensamma området även vid fysiska mässor. Arbetsgrupperna som formerats inom projektet är en viktig del av arbetet vidare, även efter projektavslut.

Sampaketering mellan Jämtland Härjedalen & Trøndelag

Digitala pressresor som komplement

Welcome! projektet fortsätter att arbeta med sampaketering mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag. Vi har under sista månaden fortsatt att filma de planerade digitala pressresorna, nu från Östersund (tidigare har filmer tagits fram för Funäsfjällen) och dessa kommer att presenteras för resemagasin och turoperatörer via vår digitala säljplattform Adventure63.com.

Samtliga filmer finns att visa via Jämtland Härjedalen Turisms VIMEO-konto. Hjälp oss gärna att sprida dem genom att lägga ut dem på hemsidor, i sociala kanaler och på andra relevanta platser.

Exempel på hur vi kommer att använda dessa filmer;

Vi besöker IMM Travmedia i Berlin 7–9 mars 2022, där vi kommer att träffa 25 tyska presskontakter för att visa vår region och senare bjuda in till eventuella visningresor.

Den 26–30 mars 2022 får vi besök av agenter från USA där inbjudningarna har fokuserats på Virtuoso Travel Networks Luxury Travel Advisors, det vill säga de aktörer som jobbar med äventyr och de som specifikt har uttalat att de vill lära känna nya delar av Sverige och speciellt vår region. Det kommer under visningsresan i Trondheim och Åre bjudas in till en ”mini-workshop”, dit vi bjuder in relevanta lokala näringsidkare, så agenterna får möjlighet att knyta kontakter och förstå ännu mer hur, vad och med vem de skall jobba med för att sälja in resor hit.

18-19 maj 2022 kommer vi att delta på Swedish Workshop i Falun. Swedish Workshop är en återkommande mötes- och marknadsplats mellan aktörer som arbetar för och i svensk besöksnäring och utländska researrangörer, anordnat av Visit Sweden. Här har vi chansen att möta köpare från marknader som Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, Kina, Indien och USA och i viss omfattning även våra nära marknader som Norge, Danmark och Finland.

Hoppas på permanenta arbetsgrupper inom sälj och kommunikation

Vi fortsätter vårt arbete med de tre operativa arbetsgrupper som vi startat upp inom områden transport/transfer, köp/sälj och kommunikation. Vi vill att dessa grupper ska fortsätta kommunicera även efter projektets slut och vi arbetar med att få fram en hållbar modell för att dessa samarbeten ska bli bestående.

 

Jessica Thylin & Stina Stein, JHT

En av filmerna som tillsammans bildar delar i de digitala pressresorna handlar om Republiken bar & restaurang i Östersund. Film: SQNC Sweden
Skip to content