Dollars. Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Framtida alternativ till finansieringslösningar

20 juni, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Photo: Sharon McCutcheon

Europeiska investeringsbanken erbjuder finansieringsalternativ

Förändringar sker inom EU:s fonder och det blir allt viktigare att se andra alternativ till finansieringslösningar. Europeiska investeringsbanken, EIB, kan vara ett alternativ. Den nyligen publicerade OECD-rapporten för NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, lyfter fram besöksnäringens betydelse i Jämtland Härjedalen. Under våren genomfördes i regi av Region Jämtland Härjedalen seminarier med EIB:s Sverigechef Alexander Schenk. I samband med det beslutades att regionen, Jämtland Härjedalen Turism med flera parter skulle undersöka intresset för en fortsatt och fördjupad diskussion med EIB.

Mot den bakgrunden har en förfrågan ställts till regionens destinationsbolag, ett antal företag inom besöksnäringen och till kommunerna kring vilket intresse som finns för en eventuell framtida finansieringslösning via EIB.

Läs mer om OECD-rapporten här.

Välkommen att höra av dig till Mats Forslund om du vill veta mer.

Skip to content