vandring vid ostviksfjällen

Framtidens besökare i fjällvärlden

18 december, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Sandra Lee Pettersson

Hur blir vi bättre på att förbereda för och ta emot framtidens gäster i fjällen

Vi kan se en ökande önskan om att ta del av det rörliga friluftslivet till fjälls, men hur förbereder vi våra framtida gäster så att de kan njuta på ett säkert sätt, så att de får en bra upplevelse, rekommenderar vänner & bekanta och återkommer?

Detta var temat för de trendspaningar som gavs under JHT Academy den 30e november (klicka på länken för mer info) och här kommer exempel på aktörer att ta inspiration av:

Projektet ”Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv” bedrivs 2016 till 2018 av Naboer AB som ett Interregprojekt. Ett långsiktigt fokus med projektet är att sprida kunskap om förhållanden i Gränsfjällen på olika sätt. Fjällkunskapen ska ge individer insikt och kunskap kring det känsliga arv vi har att gemensamt vårda och hur vi, var och en på bästa sätt, ska kunna ta del av fjällens fantastiska storslagenhet på ett bra sätt.
Läs mer om projektet.
Se en film som en 8e klass från Duved gjort utifrån Fjällkunskapsprojektet här.

***

Svenska Turistföreningens (STF) satsning Fjälluffa är ett paket för ungdomar 18-25 år som är ovana vid fjället. Det är en kurs kombinerat med en fjällvandring. Även prislappen är satt för att inte vara ett hinder. Efter en introduktion ger sig ungdomarna ut på sin första fjällvandring.
STF har gjort en summering och vägledning för framtida planering utifrån Fjälluffa som kan inspirera till liknande initiativ på fler håll i fjällvärlden.

***

Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet har under perioden 2013-2017 finansierat forskningsprojekt under samlingsnamnet Storslagen Fjällmiljö, där ett fyrtiotal forskare från sju svenska universitet har studerat förutsättningarna för en hållbar fjällförvaltning.

Slutkonferensen 23-24 april ger möjlighet att ta del av och diskutera projektens resultat och nytta. Vilka trender, konflikter och möjligheter finns i den svenska fjällvärlden? Går det att hitta vägar till ett helhetsperspektiv på det svenska fjällandskapet som tar tillvara såväl de ekologiska och ekonomiska som de sociala och kulturella perspektiven?
Konferensen genomförs både som fysisk konferens och webinarium.
Läs mer och anmäl dig till slutkonferensen här.

***

Skip to content