framtid besöksservice
2017 2019

Framtidens besöksservice 2017-2019

10 januari, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism

Projektansökan godkänd

Det senaste året har vi har hört om Pokenad och Trumpifiering som några av de nya ord som nu ingår i svensk vokabulär. Även för landets turistbyråer finns nya begrepp för att kommunicera förändring och anpassning till dagens besökare och framtidens gäster. Begreppet turistbyrå går nu i graven till förmån för ”Turistinformation” och ”Turistcenter” och i och med detta startar en process för att skapa framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen där JHT fått första delen av satsningen ”Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen” godkänd.

De senaste årens tekniska utveckling har revolutionerat informationsöverföringen inom besöksnäringen. Något som är extra påtagligt med ett vikande besöksantal på många traditionella turistbyråer. Tidigare var många gånger turistbyråerna den enda informationskanalen för besökarna att få upplysningar och kartor. Idag finns oändligt många fler kanaler för information.

I och med att besökarnas ursprungliga anledningar att uppsöka en turistbyrå har blivit färre är det ännu viktigare för destinationer/områden att arbeta uppsökande (digitalt och fysiskt) för att nå sina besökare och kunna visa upp ett gott värdskap och stimulera till att förlänga besökarnas vistelse och öka merförsäljningen på plats. Ett gott värdskap och det personliga mötet anges ofta som avgörande för om en besökare ska bli extra nöjd med sin vistelse och därmed öka chansen för att destinationen ska få en återkommande gäst.

Dagens turistbyråer i Jämtland Härjedalen behöver i olika grad hjälp att kliva från traditionell turistbyrå till framtidens Turistinformationer/Turistcenter och har ofta inte resurser att på egen hand ta klivet. I projektet ”Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen” ingår diskussionsgrupper, inrättande av fler InfoPoints, utbildningsinsatser inom bl a sälj och upplevelse-coachning, kännedomsaktiviteter, trendspaning, utveckling av informationsutbyte och skapande av ett innovationssystem för produkt-/tjänsteutveckling med hjälp av gäst-input och trendspaning. Projektet pågår i tre år framåt och omfattar 2,7 miljoner SEK via Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen Jämtlands län. Projektet kommer att genomföras i anslutning till pågående projektet Turism 2030 och ska påbörjas under februari 2017. Jämtland Härjedalen Turism är projektägare för båda projekten.

Skillnaden mellan en Turistinformation och ett Turistcenter

De auktoriserade turistbyråer som har ett grönt informations-I blir nu Turistinformationer/Tourist information. De har kännedom och material om den lokala destinationen. De som tidigare haft ett blågult informations-I som betyder att de är en nationell turistbyrå där gästen kan få information både om destinationen och om resten av Sverige blir nu Turistcenter/Tourist center med grön bakgrund.

Både Turistinformationer och Turistcenter kan i sin tur vara huvudmän för ett valfritt antal så kallade InfoPoints. En enklare typ av turistinformation som en del av annan verksamhet, exempelvis en hotellreception, ett kafé, en butik eller bensinmack.

Turistcenter/Tourist Center i Jämtland Härjedalen 2017
Lofsdalen, Funäsfjällen och VisitÖstersund byter nu från gulblå symbol till den gröna Turistcenter-symbolen.

Turistinformationer/Tourist Informations i Jämtland Härjedalen 2017

Åre, Strömsund, Gäddede, Ragundadalen, Ljungdalsfjällen, Hede, Lillhärdal, Ytterhogdal och Klövsjö (endast sommaröppen). Södra Storsjöbygden har ett kontor som servar besökare året om och en fysisk turistinformation öppen i Storsjöodjurscenter, Svenstavik om sommaren. De nya auktorisationskraven via Visita förespråkar inte nödvändigtvis att det måste finnas en fysisk byggnad, en ”byrå” för besöksservice. Bräcke var först ut i Jämtland Härjedalen med att stänga sin fysiska turistbyrå och satsade istället på ett administrativt kontor för ökad digital närvaro med ett antal InfoPoints i tillägg. Från januari 2017 följer Sveg, Vemdalen och Krokom Bräckes exempel för att i större grad kunna finnas där deras gäster finns (via digitala kanaler och InfoPoints) samt jobba mer effektivt med utveckling av besöksnäringen i sina respektive destinationer.

För mer info: Anne Adsten

Skip to content