Broschyrställ Framtidens besöksservice Elisabeth Richardsson Foto: Anne Adsten

Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen 2017-2019

16 maj, 2017
Text & Foto: Anne Adsten

Bakgrund till projektet

Dagens turistbyråer i Jämtland Härjedalen är enorma kunskapsbärare. Men mönstret hos besökaren har ändrats och vi behöver se vad framtidens besökare önskar av turistinformation. Turistinformationer/turistcenter i Jämtland Härjedalen behöver i olika grad hjälp att kliva från traditionell turistbyrå till framtidens Turistinformation/Turistcenter.

Projektaktiviteter

Bland aktiviteterna finns bl a inrättande av InfoPoints, säljutbildning, kännedomsaktiviteter, trendspaning, utveckling av informationsutbyte och ett innovationssystem för produkt-/tjänsteutveckling med hjälp av gäst-input och trendspaning.

Ett gott värdskap är grunden för merförsäljning

Positiva möten mellan människor (ett gott värdskap) är det som uppskattas mest av våra besökare vid sidan av reseanledningarna. Ett gott värdskap är också en stor del av grunden till möjligheter till merförsäljning inom besöksnäringen. Människor, goda värdar, är marknadsföringens kraftfullaste medel. Och eftersom vi önskar att våra gäster i Jämtland Härjedalen ska bli väl mottagna och få god information om utbud o s v, så behöver vi hitta fler arbetssätt för att skapa engagemang och få fler besökare att upptäcka mer av det turistiska utbudet inom regionen.

Det personliga mötet ökar i värde

De senaste årens tekniska utveckling har revolutionerat informationsöverföringen, vilket är speciellt påtagligt när det gäller turistinformation. Tidigare var traditionella turistbyråer ofta den enda informationskanalen för besökarna. Besökare gjorde omvägar för att komma till turistbyrån. Idag finns oändligt många fler kanaler, men endast ett fåtal erbjuder de fördelar som det personliga mötet innebär. Besökarnas anledningar att uppsöka en turistbyrå har blivit färre, exempelvis kartor och enkla frågor om öppettider och liknande är idag lätta att få svar på via andra kanaler. Därför är det viktigt för destinationer/områden att arbeta uppsökande för att nå sina besökare med personliga möten för att både kunna visa upp ett gott värdskap och stimulera till att förlänga vistelsen och öka merförsäljningen på plats.

Att det personliga mötet är viktigt, visar det pilotprojekt som genomfördes sommaren 2014 av Bergs kommun i Storsjöbygden (Framtidens Turistinformation) med ett försök som innebar ett antal enkla InfoPoints kring Storsjön. 19% av de tillfrågade besökarna på InfoPoints runt Storsjön angav att besöket fått dem att ändra sina planer och 9% stannade längre än de tänkt från början. Med längre vistelsetider/merförsäljning kan vi öka intäkterna hos företagare i regionen och öka möjligheten för fler att bo och verka på landsbygden.

Framtidens Besöksservice

Framtidens Turistinformation/Turistcenter (TIC) är sannolikt ett team som består av front- och backoffice som tar hand om gästernas behov. TIC-teamet ser till att besökaren får inspiration och personlig vägledning i att välja i en värld som ibland består av ”alltför många val” både personligen i front-office och med hjälp av back-office-funktioner som jobbar med att att framställa/presentera fakta traditionellt och digitalt samt göra den tillgänglig och förståelig för att hjälpa kunder/gäster till rätta, teamet finns närvarande inklusive på sociala media för att svara upp mot behov/frågeställningar, de hjälper attraktioner/akvitetsbolag att anpassa produkter efter marknadens önskemål (överför erfarenheter från kunder utifrån vad de saknar till dem som kan omsätta detta i faktiska produkter etc. Kunden/gäst behöver få känna ett positivt värdskap, att front-office (och back-office) lyssnar på hen – så att hen känner en tillfredsställelse som kan resultera i merförsäljning. Projektet pågår 2017-2020.

Sidoprojekt för skyltning av InfoPoints

I samband med projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen sker en satsning på att öka antalet InfoPoints i Jämtland Härjedalen. I anslutning till detta huvudprojekt finns ett sidoprojekt för införskaffning av material (skyltar och broschyrställ) till InfoPoints.

InfoPoints är en enklare typ av Turistinformation som en del av annan verksamhet, t ex en sevärdhet, hotell-/campingreception, hantverksbutik, lanthandel eller bensinmack. Naturliga InfoPoints är de inrättningar där besökare naturligt stannar för att fråga om tips på sevärdheter, boende, evenemang etc i närheten. Och där en anläggning ser det som en tillgång att kunna vara till hjälp och på så sätt få in ytterligare kunder som kanske annars endast passerat förbi.

InfoPoints-utrustningsprojektet är ett samarbetsprojekt inom Landsbygdsprogrammet och medfinansieras av de åtta kommunerna i Jämtland Härjedalen. Medlen kommer att fördelas lika mellan kommunerna för gemensamma inköp av skyltar och broschyrställ. Projektet leds av JHT och pågår 28 juni 2017 till 31 december 2018.

För mer info: Anne Adsten

Skip to content