MBT cykling Funäsdalen äventyr höst fjäll

Framtidens Infrastruktur

9 maj, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Tursim
Foto: Anette Andersson
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på email

En konferens om tillgänglighet och attraktion

Infrastrukturkonferensen på Vemdalsskalet i mitten av april blev en lyckad tillställning med nöjda deltagare. En bedömning är att vi som arrangörer (Region Jämtland Härjedalen, Samling näringsliv, Handelskammaren och JHT) lyckades rätt väl med att hitta en bra balans mellan dagsaktuella frågor och mer långsiktiga, med sikte mot år 2050. Inom kort får vi också resultaten från utvärdering av konferensen för insikt kring behovet av att träffas regelbundet samt eventuellt även utanför ett fast program.

Som vi från arrangörshåll flaggade för både i inbjudan till konferensen och under den så ska diskussioner och slutsatser från konferensen nu tas vidare till regionens Transportutvecklingsråd som har sitt nästa möte 21 maj 2018 och inom ramen för det knådas vidare till ett gemensamt ”position paper” med ett långsiktigt perspektiv. Det kommer säkert att ta sin tid och det blir säkert också en intressant process i syfte att tydliggöra våra gemensamma prioriteringar, vårt budskap och hur vi för fram budskapet för att öka möjligheterna till framgång.

Programmet innehöll en rad intressanta medverkande varav det här är bara några exempel:

Krister Sandberg från Trafikanalys beskrev med Destination Vemdalen som ett exempel hur man med stöd av vedertagna analysmetoder kan beskriva och analysera ett områdes tillgänglighet till stöd för hur ett fortsatt utvecklingsarbete bör bedrivas.
Det nordiska perspektivet i infrastrukturfrågor, eller bristen på, belystes utmärkt av Johan Lindblad från Nordiska rådet. En kort summering är att inom det här området finns det mycket att göra.
För ett bredare begrepp av ”den mittnordiska korridoren” så fick Christin Borg från projekt Mittstråket och Jonas Kojan Destination Funäsfjällen uppträda tillsammans. Att båda delarna av den är viktiga men har olika förutsättningar infrastrukturmässigt blev tydligt.
Jonas Bauer berättade om utvecklingen av Scandinavian mountains airport som nu byggs för fullt i närheten av Sälen för att förbättra tillgängligheten, inte minst internationellt. I första hand till Sälen-Trysilområdet men på lite sikt även på ett vidare sätt.
Trots att Inlandsbanan inte hade en egen punkt på programmet så tog man hem konferensens inofficiella PR och lobbyingpris….
Om någon som inte deltog vid konferensen vill ta del av presentationer så hör gärna av er så ordnar vi det. Vill du veta mer så kontakta gärna Mats Forslund.