Gästnattsstatistik 2010

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen

En summering av 2010 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtland Härjedalen landade på 1 569 420*, vilket är en ökning, +2% jämfört med fjolåret. Hotellen minskade totalt sett med 2% medan stugbyarna ökade med 4%. Vandrarhemmen ökade med 25% medan ökningen för campingen var 4%.

En jämförelse med övriga regioner visar överlag på positiva siffror. Riket ökade med 3%, vilket också gäller för övriga Norrland. För Dalarna stannade ökningen på 1%, medan Värmland ökade med hela 8%.

*Helårsrapporten för 2010 för Jämtland Härjedalens gästnattsstatistik innehåller inte förmedlat boende, vilket är nytt i och med år 2011. Vid beräkningen av förändringen mellan 2010 och 2011 har förmedlat boende tagits med för 2010.
2010 års rapport säger att helårsresultatet var 1 569 420 gästnätter, inklusive förmedlat boende var helårsresultatet för 2010: 2 605 439 gästnätter och därav är förändringen -6% för 2011, jämfört med 2010.

Skip to content