Gästnattsstatistik 2010

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Jämtland Härjedalen

En summering av 2010 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtland Härjedalen landade på 1 569 420*, vilket är en ökning, +2% jämfört med fjolåret. Hotellen minskade totalt sett med 2% medan stugbyarna ökade med 4%. Vandrarhemmen ökade med 25% medan ökningen för campingen var 4%.

En jämförelse med övriga regioner visar överlag på positiva siffror. Riket ökade med 3%, vilket också gäller för övriga Norrland. För Dalarna stannade ökningen på 1%, medan Värmland ökade med hela 8%.

*Helårsrapporten för 2010 för Jämtland Härjedalens gästnattsstatistik innehåller inte förmedlat boende, vilket är nytt i och med år 2011. Vid beräkningen av förändringen mellan 2010 och 2011 har förmedlat boende tagits med för 2010.
2010 års rapport säger att helårsresultatet var 1 569 420 gästnätter, inklusive förmedlat boende var helårsresultatet för 2010: 2 605 439 gästnätter och därav är förändringen -6% för 2011, jämfört med 2010.

Skip to content