Gästnattsstatistik 2015

10 maj, 2013
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Jämtland Härjedalen

En summering av 2015 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 876 759, vilket är en ökning, +10% jämfört med fjolåret. Ökningen är fördelad över hela året, men vintern uppvisar större ökning än barmarksperioden, både i faktiska volymer och procentuellt. Hotellen ökade med 8%, stugbyarna redovisade +28%, förmedlat boende +16%, medan siffrorna för vandrarhemmen var i princip oförändrade. Campingen backade med -3%.

En jämförelse med övriga regioner visar genomgående på positiva siffror, dock är det inga andra regioner som når samma ökning som JH. Riket som helhet ökade med 6%, övriga Norrland +5%, Värmland +2%, medan Dalarna stannade på +1%.

Skip to content