Gästnattsstatistik 2019 – helårsrapport

8 april, 2020
Text: Jämtland Härjedalen Turism

SLUTGILTIG ÅRSRAPPORT 2019

Sammanställningen av 2019 års kommersiella gästnätter visar en glädjande ökning med 2%. Två procent kan tyckas som en liten andel, men när den totala volymen är strax över 3,2 miljoner gästnätter (3 174 838 ) i Jämtland Härjedalen så innebär 2% en ökning motsvarande 72 787 gästnätter. I princip hela ökningen är kopplad till barmarkssäsongen medan ökningen för 2018 istället kom tack vare vintersäsongen.

För hotellen var ökningen +53 400 gn (+6%), campingen redovisade +41 900 gn (+8%), medan vandrarhemmen redovisade +12 033 gn(+6%). När det gäller stugbyar och förmedlat boende är det däremot minskningar, stugbyarna redovisade -13 203 gn (-13%), medan förmedlat boende minskade med -21 434 gn (-2%).

Det var framförallt den svenska marknaden (+65 463 gn), tillsammans med Tyskland (+14 522 gn), Storbritannien (+8 448 gn) och övriga Europa (+20 431 gn) som ökade mycket i volym mätt. Men även Finland, Holland, Ryssland och Estland var tydliga plusmarknader. På minussidan märks framförallt Norge, Danmark och marknader utanför Europa.

De större destinationerna i Jämtland Härjedalen uppvisar små förändringar, Åre backar 1%, Vemdalen ökar +2%, medan Funäsfjällen ökar marginellt. Bland övriga fjälldestinationer märks ett tydligt plus för Bydalsfjällen och Södra Årefjällen, båda +14%, medan Lofsdalen backar med 12%. Östersund ökar +4% och de mindre kommunerna i regionen redovisar tydliga ökningar.

När det gäller jämförelseregionerna så ökade övriga Norrland med +5%, Dalarna mer blygsamt, +0%, medan Värmland backade med -3%. Riket som helhet ökade med +3%.

NOTER

Från och med januari 2018 har betydande volymer av förmedlat boende inom destination Vemdalen flyttats över till boendeformerna hotell och stuga i redovisningen av gästnätter. Det innebär inga förändringar för totalsiffrorna, men påverkar boendeformerna förmedlat boende, hotell och stugby.

När det gäller det förmedlade boende som har rapporterats av Skistar (Åre och Vemdalen) har dessa siffror även inkluderat sk. ägarnätter. I rapporteringen till SCB har dessa tagits bort f o m januari 2018. I den här rapporten har vi dock valt ha kvar dessa, vilket innebär att siffrorna som redovisas i den här rapporten är något högre jämfört med den officiella statistiken från Tillväxtverket/SCB.

Skip to content