Storsjöbygden islandshästar Sandra Lee Pettersson

Gästnattsstatistik – AirBnB

10 oktober, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Islandshästridning i Storsjöbygden. Foto: Sandra Lee Pettersson.

I Jämtland Härjedalen finns indikationer på att antalet gäster ökar i en omfattning som inte riktigt motsvarar ökningen i antal registrerade gästnätter hos SCB. Därför söker JHT fler sätt att bättre spegla besöksnäringens utveckling i regionen. En del av lösningen skulle kunna vara tillgång till statistik som rör delningsekonomins bokningssajter, t ex AirBnB.

AirDNA

AirDNA är ett företag som levererar statistik om AirBnB. Via dem kan viss information hämtas kostnadsfritt medan mer ingående information kommer till en kostnad. På deras sajt kan bl a beläggningsprocent per kommun avläsas. AirDNA kan dock inte leverera antal gästnätter. De räknar antal objekt på marknaden samt antal uthyrda objekt och antal sovrum per objekt. För att få ut antal gästnätter krävs ett antagande i form av ett genomsnittligt antal personer per uthyrt sovrum. I tillägg förekommer fall där objekt som hyrs ut via AirBnB blockas av ägaren som uthyrt när ägaren själv nyttjar boendet, vilket i så fall är svårt att kunna exkludera ur totalt antal uthyrda objekt.

Kontakt mellan de nordiska länderna om turismstatistik

Företrädare för Visit Sweden träffar de nordiska NTO:erna (NTO=National Tourism Organisations) i slutet av oktober 2019 och kommer då att ta upp frågan om att mäta delningsekonomins bokningssajter. I tillägg har de kontakt med AirDNA för att löpande utveckla statistik-utbytet. I Danmark har den officiella turismstatistiken kunnat delvis kompletteras med statistik direkt från AirBnB.

Eurostat mäter turism inom EU

I tillägg finns fler plattformar än AirBnB, och överlappning mellan olika källor i och med att boendemöjligheter kan finnas på fler än en sajt samtidigt. Eurostat är en organisation inom den Europeiska kommissionen som sammanställer och redovisar officiell statistik för Europeiska unionen. De arbetar löpande med att få fram överenskommelser med AirBnB om att få ut mer information.

Svenskars resande kan ge svar om bokningssajter

Tillväxtverket tillsammans med SCB kommer i tillägg att ta med frågan om i vilken utsträckning tillfrågade gäster i undersökningen ”Svenskars resande” nyttjar delningsekonomins bokningssajter.

Turismanalys utvecklas kontinuerligt inom Sverige

JHT håller kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket, Visita, Svensk Turism, SKR, Regionala nätverket turism, Visit Sweden och SCB i frågan kring utvecklad turismstatistik. Genom mer rättvisande statistik som bättre speglar besöksnäringen och dess effekter för samhället kan vi på ett bättre sätt följa uppsatta mål för besöksnäringen och fatta strategiska beslut på rätt grund, både regionalt och nationellt. Att statistiskt mäta en bransch som besöksnäringen innebär självklart svårigheter. Turism omfattar delmängder i många olika branscher, vilket innebär svårigheter i att särskilja den exakta andelen som är turismrelaterad.

UNWTO uppmärksammar “Short-Term Rentals”

United Nations World Tourism Organization uppmärksammar utvecklingen av nya affärs- och upplåtelsemodeller i inkvarteringsindustrin med framväxten av den nya delningsekonomin. Via fallstudier från olika håll i världen analyseras existerande regelverk för sektorn i en rapport “New Business Models in the Accomodation Industry”. Utifrån de 21 fallstudierna poängteras det i rapporten att regelverk släpar efter när det kommer till skattskyldighet, registreringsskyldighet, planering och hållbarhet. Det finns stora utmaningar i att ta fram regelverk som kan appliceras på fenomenet vilket ytterligare försenar processen. Effektivt samarbete mellan privat och offentlig sektor ses som en nyckel till att lösa dessa utmaningar enligt UNWTOs generalsekreterare.

Mer information: Anne Adsten, JHT

Skip to content