Gästnattsstatistik april 2016

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) Minskade i april med -47 750 gn (-16%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Tidig påsk samt det faktum att merparten av vecka 9 låg i mars 2016 har bidragit till minskningen.

Hotellen redovisade -1 115 gn (-2%), vandrarhemmen -571 gn (-4%), stugbyarna -3 454 gn (-12%), förmedlat boende var -40 318 gn (-25%), medan campingen backade med -2 292 gn (-9%).

Det var framförallt den svenska marknaden (-45 358 gn) som låg bakom minskningen. Även Norge och Danmark backade relativt tydligt, medan framförallt GBR och övriga utlandet redovisade tydliga plussiffror.

April uppvisar ett blandat utfall och påverkas av hur stark ”påskeffekten” är för de olika regionerna. Dalarna minskade med hela 36%, medan övriga norrland redovisade +4%. För riket som helhet och Värmland var ökningen +2%.

OBS att Lofsdalens aprilsiffror (vilket påverkar vintern som helhet) baseras på en skattning, då statistiken till SCB inte är fullständigt inrapporterad efter för april månad.

Skip to content