Gästnattsstatistik april 2018

20 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Beläggningen på Jämtland Härjedalens kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i april med -34 969 gn (-10%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Delvis påverkat av den så kallade påskeffekten (påsk inföll i mars 2018).

Utifrån beskrivningen av förändringar i beräkningssätt (se under januari nedan) så uppstår stora förändringar för enskilda boendeformer under en period (främst vintersäsongen). Stugbyarna ökade med 12 940 gn (+43%), medan övriga boendeformer minskade. Hotellen redovisade -904 gn (-1%), vandrarhemmen -766 gn (-4%), campingen ökade med -1 026 gn (-4%), medan förmedlat boende minskade med -45 213 gn (-26%), men delar av minskningen är i realiteten en fiktiv minskning, då dessa gästnätter lyfts över till framförallt stugby, samt i viss mån till hotell.

Det är framförallt den svenska och norska marknaden som står för de stora minskningarna mätt i faktiska volymer. Även Danmark och Storbritannien backar tydligt. På plussidan märks gäster utanför Europa, övriga Europa, Holland och Lettland.

April, påverkat av påskeffekten, redovisar ett blandat utfall. Riket backar marginellt, övriga Norrland -2%, Dalarna backade med -2%, medan Värmland gick mot strömmen och ökade med 7%.

Skip to content