Gästnattsstatistik april 2019

12 juni, 2019
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Som förväntat medförde den så kallade påsk-effekten en betydande ökning av antalet kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen under april 2019. Totalt blev ökningen 14% där den svenska marknaden står för de stora volymerna och de nordiska marknaderna står för de procentuellt högsta ökningarna. Även marknaderna Estland (små volymer) och Storbritannien hade en bra utveckling.

Preliminära siffror för den gångna vintern (november-april) visar på +1% för Jämtland Härjedalen totalt. Vemdalen ökade mest procentuellt (+4%) och därefter Åre (+2%). Övriga vinterdestinationer minskar något. Krokom, Bräcke och Ragunda är tydliga plusdestinationer sett till den gångna vintern, men det handlar om små faktiska volymer. Strömsund och Östersund backar.

Påskeffekten

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +42 894 (+14%) i april. Det innebär att den negativa påskeffekten (när på året som påskledigheten infaller spelar stor roll för ökning/minskning av antal kommersiella gästnätter) i mars återhämtas i april och lite därtill.

Samtliga boendeformer ökade. Campingen redovisade +4 897 gn (+21%), hotellen +5 153 gn (+6%), vandrarhemmen +1 127 gn (+7%), stugbyarna redovisade +9 224 gn (+21%), medan ökningen för förmedlat boende var +22 493 gn (+17%).

De största ökningarna mätt i faktiska tal stod den svenska marknaden för (+31 800 gn), men i procent var det framförallt de nordiska marknaderna, med Norge i spetsen, som ökade mest. Även Estland redovisar en mycket stor procentuell ökning, men där handlar det om små volymer. Likaså ökade antalet gäster i kommersiella bäddar från Storbritannien, både volymmässigt och procentuellt.

Riket som helhet

April var som helhet en positiv månad, men ingen av de andra regionerna når upp till JH:s siffror. Riket som helhet ökade med +4%, Värmland +7%, Dalarna +2%, medan övriga Norrland redovisade +4%.

Den gångna vintersäsongen

Vintern (nov-apr) landar preliminärt på +1%. Av vinterdestinationerna går Vemdalen bäst (+4%) följt av Åre (+2%). Övriga redovisar mindre minskningar.

Skip to content