Skidåkning alpint Mark Going

Gästnattsstatistik april 2023

6 juni, 2023
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Foto: Mark Going

April fortsatte som tidigare månader under vårvintern med en minskning, -17%. Det är första månaden på länge där antalet utländska gästnätter inte ökade mer än de svenska, båda minskade med -17%. Omgivande regioner visade också minus i april, om än inte riktigt lika mycket som Jämtland Härjedalen. Riket som helhet backade också, -6%, där minskningar även för storstadsregionerna bidrog. Samtliga fjälldestinationer minskade med mellan -11% (Lofsdalen) och -33% (Funäsfjällen). Kommunerna utanför de stora fjälldestinationerna gick i vissa fall något bättre, Bräcke och Ragunda ökade, medan Krokom backade ganska mycket, liksom Strömsund. Även Östersund tappade för första månaden under 2023.

Förändring gästnätter april 2023 jmf med april 2022.
Förändring gästnätter april 2023 jämfört med april 2022. Nordanalys

Hotellen klarade sig bäst

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade totalt med -61 512 gästnätter (-17%) i april jämfört med 2022. Minskningen var främst kopplad till förmedlade stugor/lägenheter, -39 000 gästnätter (-22%) men även stugbyar, -14 020 gästnätter (-33%). För campingarna innebar april en något mer ”blygsam” minskning, -4 482 gästnätter (-17%), medan vandrarhemmen redovisade -1 583 gästnätter (-10%). Hotellen klarade sig ”bäst” med -2 427 gästnätter (-3%)

Både den svenska och den utländska marknaden minskade

Minskningen var procentuellt lika stor för den svenska marknaden som totalen för utlandet. Danmark, Tyskland och marknaderna utanför Europa gick mot strömmen och ökade i april.

Riket som helhet minskade 6%

April var genomgående en svag månad för hela Sverige. Riket som helhet minskade med -6%, påverkat både av den generella minskningen, men också av att storstadsregionerna för första månaden på länge inte ökade. För riket i helhet har länge ”pandemiåterhämtningen” varit förskjuten i tid jämfört med Jämtland Härjedalen, och möjligen har den nu spelat ut sin roll. Även övriga Norrland minskade tydligt för första gången på länge, -13%, Dalarna backade med -14% och Värmland tappade -5%.

Skip to content