Utsikt från Åreskutan Anne Adsten

Gästnattsstatistik april 2024 och vintersäsongen 2023/24

3 juni, 2024
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten JHT

Som förväntat utifrån ”påskeffekter” innebar april månad en minskning med totalt -12% jämfört med samma månad 2023. Den svenska marknaden stod för större delen av minskningen och backade med -10%. Genomgående visar april månad svaga siffror; Dalarna visar samma resultat som Jämtland Härjedalen (-12%), Värmland -17%, riket som helhet -10%, medan övriga Norrland klarade sig ”bäst” med -6%.

Påskeffekt ger minskning av gästnätter

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -35 576 gästnätter (-12%) i april jämfört med 2023. ”Påskeffekten” är en viktig förklaring till den stora minskningen. Påskeffekten beror på att påskhelgen infaller under olika månader år för år och därav blir skillnaderna i antal gästnätter stora.

Campingarna ökade antalet gästnätter

Hotellen redovisade -9 552 gästnätter (-11%), vandrarhemmen minskade med -5 137 gästnätter (-39%), medan stugbyarna tappade -732 gästnätter (-3%). För campingen syns en ökning med +1 000 gästnätter (+5%), medan förmedlat boende redovisade -21 155 gästnätter (-15%).

Följdverkningar av påskeffekten syns även uppdelat per marknad

Den svenska marknaden minskade med -11%. Danmark, Norge och Tyskland minskade påtagligt, medan Finland, övriga Europa och övriga världen ökade rejält, både i faktiska tal och procentuellt.

Riket som helhet

April månad var genomgående svag och datum för påskhelgen har sannolikt haft en stor genomgående påverkan Riket som helhet redovisade -10%, Värmland -17%, Dalarna -12%, medan minskningen för övriga Norrland stannade på -6%.

Vintersäsongen 2023/2024

En uppsummering av vintern (november-april) visar preliminärt -4%. Sett till hela vintern finns några tydliga positiva utropstecken. Framförallt den danska marknaden som uppvisar mycket positiva siffror, men även Finland, Nederländerna, Storbritannien och Lettland visar tydliga plussiffror.

 

Skip to content