Gästnattsstatistik augusti 2018

11 oktober, 2018
Text: Lars Häreblad, Nordanalys & Anne Adsten, JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Gästnattsstatistiken för augusti visar +3% för Jämtland Härjedalen, där omvärlden går sämre. Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i augusti med 5 977 gn jämfört med motsvarande månad föregående år.

Positivt är också att både juni och juli har korrigerats i tydlig positiv riktning jämfört med tidigare rapporteringar.  Juni har justerats från -1% till +11% och juli från -8% till -2%. Troligen kommer ytterligare korrigeringar vid nästa månadsleverans, utifrån att anläggningar eftersläpar i sin rapportering och på grund av svårigheter i rapporteringen av antal personer/sällskap vid t ex campingboende. Merparten av kommunerna och destinationerna i Jämtland Härjedalen redovisar positiva siffror för augusti.

Samtliga boendeformer förutom vandrarhemmen redovisar ökningar. Hotellen +4 571 gn (+7%), stugbyarna +2 717 gn (+11%), campingen +1 525 gn (+2%), medan förmedlat boende ökade med +312 gn (+1%). För vandrarhemmen var minskningen -3 148 gn (-14%).

Den norska marknaden uppvisar en tydligt positiv trend, +3 519 gn, tillsammans med övriga Europa, +1 944 gn. Även de svenska, danska, holländska, ryska och brittiska marknaderna ökade, men med mer blygsamma volymer. Den tyska marknaden gick däremot svagt med -1 284 gn.

Augusti månad visar totalt sett på en något negativ utveckling. Riket som helhet minskade med -1%, Dalarna -7%, övriga Norrland -2%, medan Värmland minskade marginellt.

 

Skip to content