Gästnattsstatistik augusti 2020

7 oktober, 2020
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Augusti visar en total minskning med -20%, vilket är fortsatt “bra” jämfört med omvärlden. Det starka utlands- och Norgeberoendet har delvis kompenserats av en positiv utveckling för den svenska marknaden som ökat med 6%. Augusti visar samma mönster som juli, där de större fjälldestinationerna går förhållandevis bra. Tyvärr finns destinationer med osäkra siffror på grund av låg svarsfrekvens.

Augusti visar en total minskning av de kommersiella gästnätterna med 20% i Jämtland Härjedalen jämfört med samma månad 2019. Omsatt i antal gästnätter betyder det en minskning om 50 079 gästnätter.

Många fjälldestinationer hade en bra sommar

Mönstret från juli känns igen där fjälldestinationerna gynnats av pågående pandemi och på många håll ökat antalet kommersiella gästnätter jämfört med ifjol. Vemdalen ökade med 26% i augusti och Åre med 10%. Funäsfjällen har samma resultat som 2019, vilket kan vara en effekt av svarsfrekvens i destinationen. Lofsdalen backar däremot i augusti med -26%, även södra Årefjällen backar (-8%) och Bydalsfjällen -46% (med stor osäkerhet p g a låg svarsfrekvens). Gästnattsstatistiken visar att det fortsatt är tungt för Östersund med -44%. Även Krokom, Strömsund, Bräcke, Ragunda och Sveg påverkades av en annorlunda sommar, även om minskningarna är något måttligare jämfört med Östersund.

Gästerna föredrog förmedlat boende

Bland boendeformerna är det förmedlat boende (lägenheter och stugor som förmedlats via en större aktör) som gått bra, stugbyarna backar något medan övriga boendeformer och då särskilt vandrarhemmen backade tydligt.

Hotellen redovisade -20 169 gn (-23%), vandrarhemmen -4 419 gn (-47%), campingen – 27 379 gn (-26%), medan stugbyarna landade på -607 gn (-3%). Medan förmedlat boende visar +2 495 gn (+12%).

Reserestriktioner påverkar utlandsmarknaderna

Reserestriktionerna gör sig fortsatt mycket tydligt gällande, där samtliga utlandsmarknader minskade kraftigt. Däremot ökade den svenska marknaden med +6%.

Riket i helhet – Jämtland Härjedalen vinnare

Jämfört med övriga regioner i Sverige sticker Jämtland Härjedalens siffror fortsatt ut i “positiv” bemärkelse. Riket som helhet minskade med -34%, övriga Norrland tappade -23%, Värmland -41%, medan Dalarna redovisade -30%.

Här kan du läsa Tillväxtverkets sida om kommersiella gästnattsutvecklingen augusti 2020.

 

Skip to content