Pelarsal Djuptjärnsstigen Backe Fjällsjö Linnea Bergström

Gästnattsstatistik augusti 2021

11 november, 2021
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Pelarsal längs Djuptjärnsstigen. Foto: Linnea Bergström www.backe.nu

Augusti ökade med +32% jämfört med 2020 och med +12% jämfört med pandemi-opåverkade 2019. Utlandsmarknaderna fortsätter att visa en viss återhämtning, ungefär hälften av en ”normal augustinivå”. Samtliga kommuner och samtliga destinationer ökade, flertalet med ökningar mellan 20-40%, med Östersund i topp med +54%. Bland fjälldestinationerna genomgående fina siffror, men särskilt för Åre (+48%), Lofsdalen (+47%) och Vemdalen (+29%)

Hotell och förmedlat boende ökade med ca 50%

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +70 464 gn (+32%) i augusti. Och för att understryka den fina utvecklingen så visar en jämförelse mot augusti 2019 (innan allt vad corona innebar) en ökning med +12%. Detta trots att utlandsmarknaderna långt ifrån har återhämtat sig.

Samtliga boendeformer ökade i augusti jämfört med 2020. Hotellen redovisade +32 903 gn (+52%), stugbyarna +4 125 gn (+19%), vandrarhemmen redovisade +3 644 gn (+17%), campingen landade på +17 346 gn (+20%), medan förmedlat boende ökade med +12 446 gn (+51%).

Fortfarande är utlandsmarknaden långt från “normal nivå”

Återigen ökar utlandsmarknaderna sammantaget mer procentuellt än den svenska, dock från låga nivåer. Den svenska marknaden ökade med +22%, medan Norge (+1 139%), Holland (+889%), Finland (+176%) och Tyskland (+180%) står för de största procentuella ökningarna. Men det är fortfarande långt från “normala nivåer”. Antalet utländska gästnätter i augusti 2021 uppgår till ca 37 000, vilket kan jämföras med 2019 (opåverkat av pandemin) med knappt 73 000 gn. Men jämfört med juli är återhämtningen för utlandsmarknaden relativt sett starkare i augusti.

Övriga riket ökade mer än Jämtland Härjedalen

Jämfört med andra regioner så kan vi konstatera att Jämtland Härjedalen (+32%) ligger på något lägre nivå jämfört med riket i stort (+37%). Värmland ökade med +42%, Dalarna redovisade +24%, medan övriga Norrland ökade med hela +34%.

Skip to content